Savjetovanje 2011 > Program
Program
3. hrvatskog NIPP i INSPIRE dana i 7. savjetovanja Kartografija i geoinformacije

Izložba Split i Dalmacija na planovima i kartama
14–15. rujna 2011., predvorje Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije

Program za prvi dan 14. 9. 2011.

08:00–10:00

Prijava i preuzimanje materijala
– predvorje Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije

10:00-10:40

Svečano otvaranje – Velika predavaonica

Voditelj: Željko Hećimović, Državna geodetska uprava

Nastup klape Jedinstvo

Alen Harapin, dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije

Miljenko Lapaine, predsjednik Organizacijskog odbora

Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, predsjednik Vijeća NIPP-a

Potpisivanje Sporazuma o razmjeni kartografskog materijala između Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja (Földmérési és Távérzékelési Intézet – FÖMI) Republike Mađarske i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske

Željko Bačić, ravnatelj Državne geodetske uprave

Bence Torony, generalni direktor Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja Republike Mađarske (FÖMI)

 Nastup klape Jedinstvo

10:40-11:30

Okvir transpozicije direktive INSPIRE i uspostave IPP-a u susjednim državama


Gyula Iván, glavni stručni savjetnik, Institut za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja (FÖMI) Republike Mađarske
Mađarska i međunarodna iskustva vezana uz INSPIRE

Irena Ažman i Tomaž Petek, Geodetska uprava Republike Slovenije
Transpozicija direktive INSPIRE u zakonodavstvo Republike Slovenije

11:30–11:50

Stanka za kavu i osvježenje

11:50–13:15

Okvir transpozicije direktive INSPIRE i uspostave IPP-a u Hrvatskoj

Voditelj: Vlado Cetl, Geodetski fakultet, Zagreb

 

Andreas Wytzisk, Manager Professional Services International – Spatial Data Infrastructures, Conterra, Germany
NIPP 2.0 – pridruživanje europskom informacijskom društvu

 

Ljerka Rašić, pomoćnica ravnatelja DGU za NIPP
Transpozicija direktive INSPIRE i novi propis NIPP-a

 

Željko Hećimović, načelnik u DGU
Hrvatski nacionalni profil metapodataka

 

Ivica Skender, voditelj Radne skupine za tehničke standarde NIPP-a, Gisdata, Zagreb
Provedbena pravila za mrežne usluge

 

Marjana Zelić, voditeljica Radne skupine za zajedničko korištenje prostornih podataka NIPP-a, DGU PUK Dubrovnik
Javna rasprava o Sporazumu o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka NIPP-a

 

Vesna Poslončec-Petrić, voditeljica Radne skupine za izgradnju kapaciteta NIPP-a, Geodetski fakultet, Zagreb
Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja

13:15–14:30

Stanka za ručak

14:30–16:00

Rješenja za implementaciju NIPP-a u državnoj upravi, regionalnoj i lokalnoj samoupravi

Voditelj: Tomislav Ciceli, Državna geodetska uprava

 

Zoran Vujić, pomoćnik ravnatelja DGU za informacijski sustav
Unapređenja geoportala DGU

 

Sanja Batić, direktorica sektora, APIS IT d.o.o., Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba i Darko Šiško, načelnik Odjela za prostorne informacije i istraživanja Grada Zagreba
Geoportal zagrebačke infrastrukture prostornih podataka

 

Ivica Skender, Gisdata, Zagreb
Rješenja ESRI-ja za NIPP sukladna zahtjevima INSPIRE-a i iskustvima GISDATE u implementaciji

 

Domagoj Čulinović, Zeljko d.o.o.
Sustav strateškog upravljanja

 

Andrijana Lovrić i Dragan Divjak, Geofoto d.o.o.
Praktična iskustva prilagodbe topografskih podataka specifikacijama podataka iz Aneksa I direktive INSPIRE

 

Željko Bačić, ravnatelj DGU
Završna riječ
16:30–19:30
  • Posjet Arhivu mapa za Istru i Dalmaciju uz razgledavanje zbirke katastarskih planova i starih geodetskih instrumenata
  • Posjet Hrvatskom pomorskom muzeju
  • Posjet novootvorenom muzeju Hrvatskoga hidrografskog instituta
20:00 Domjenak dobrodošlice


Program za drugi dan 15. 9. 2011.

Pozdravne riječi predsjednice Hrvatskoga kartografskog društva prof. dr. sc. Nade Vučetić

Pozvana predavanja - Velika predavaonica
Voditelj: Miljenko Lapaine

9:00–9:30

Georg Gartner, International Cartographic Association (ICA) President
Suvremena kartografija i uloga Međunarodnoga kartografskog društva
9:30–10:00 Temenoujka Bandrova, President of the Bulgarian Cartographic Association
3D kartografiranje – koncepti i izazovi
10:00–10:30 Dušan Petrovič, President of the Section for Cartography of the Slovenian Geodetic Association
Upotreba podataka dobivenih laserskim skeniranjem iz zraka za osuvremenjivanje topografskih baza podataka i karata
10:30–11:00 Stanka za kavu i osvježenje 
11:00–13:00 AGISEE SDI Workshop
South-East European Spatial Data Infrastructures in Developmen
t
 
  Pozvano predavanje 
  Ulrich Boes, AGISEE President
Spatial Data Infrastructure in South-East Europe – Challenges and Solutions
Voditelj: Vlado Cetl
  Tatjana Kutzner, Michael Lill, Matthäus Schilcher
Cross-border Harmonisation of Spatial Data for INSPIRE – Experience from the Lake Constance Region
  Perica Spasevski
NSDI Strategy and Transposition of the INSPIRE Directive into Macedonian National Legislation
  Bujar Nushi, Bastiaan van Loenen, Jaap Besemer, Joep Crompvoets
Multi-view SDI Assessment of Kosovo (2007–2010) – Developing a Solid Base to Support SDI Strategy Development
  Zoran Šikić, Jasminka Draženović
INSPIRE Directive in Public Administration Bodies in the Republic of Croatia – How to Work and Collaborate
  Vlado Cetl, Miljenko Lapaine
Croatian NSDI – An Example of AGISEE Country Web-page
  Luka Jovičić
NGO Potential as a Stakeholder within Processes of Developing the NSDI
  Simon Vrečar, Franco Vico
EUROGI eSDI-Net Awards: from the project to the initiative
13:00–14:30 Stanka za ručak 
14:30–16:00 Kartografija i geoinformacije – dvorana C8 
Voditeljica: Mirjanka Lechthaler
  Dragan Divjak, Vladimir Baričević
Uloga kontrole kvalitete u stvaranju infrastrukture prostornih podataka 
  Anders Östman, Jan Zakariasson
Efficient Procedures for Quality Assurance of Data and Services
  Mirjanka Lechthaler
Značenje kartografske informacije za pouzdano upravljanje u kriznim situacijama  
  Milan Konecny
Potencijali kartografije u upravljanju nepogodama
  Ana Kuveždić Divjak
Oblikovanje kartografskih znakova za učinkovitu vizualizaciju prostornih informacija i proces kartografske komunikacije u kriznim situacijama – početna istraživanja, zahtjevi i smjernice 
  Željko Bradarić, Nenad Mladineo, Marko Mladineo
Procjene rizika i osjetljivosti morskih područja kod iznenadnih onečišćenja mora - GIS opcija 
16:00–16:30 Stanka za kavu i osvježenje
Voditelj: Ivan Landek
16:30–18:00 Slavko Lemajić, Zoran Major, Ivan Landek, Stipe Barišić
Uspostava kartografskih baza podataka Državne geodetske uprave 
  Igor Vilus, Ivan Landek
Ažuriranje temeljne topografske baze i službenih topografskih karata 
  Branko Puceković
Neka zapažanja uočena pri završnoj kontroli listova topografske karte u mjerilu 1:25 000
  Nada Vučetić, Dražen Tutić, Marija Papić
Duljine rijeka na topografskim kartama
  Adam Butigan,Vojkan Gavrilović
Informacijski sustav prostornog uređenja u funkciji upravljanja prostorom u Primorsko-goranskoj županiji 
  Vojkan Gavrilović
GDi Localis – integrirana rješenja u upravljanju prostorom jedinica lokalnih samouprava
 
14:30–16:00 Kartografija i geoinformacije – dvorana C9
Voditeljica: Ivka Kljajić
  Dražen Tutić, Miljenko Lapaine
20 godina nacionalnih izvještaja za kartografiju u Hrvatskoj
  Bruna Horović-Vuković
Nastajanje Franciskanskog katastra u Dalmaciji
  Gordana Tudor
Kartografska zbirka Hrvatskog pomorskog muzeja Split s kratkim osvrtom na povijest pomorskog muzealstva u Splitu
  Marina Rajaković, Ivka Kljajić
Mađarski i hrvatski kartografi
  Mirko Husak
Analiza faksimila katastarske karte Varaždina
  Ivka Kljajić, Marina Rajaković
Kartografi Splita
16:00–16:30 Stanka za kavu i osvježenje
Voditelj: Dražen Tutić
16:30–18:00 Dragan Divjak, Irena Mitton
Vremenski aspekti prostornih podataka – proširenje metapodatkovnog profila INSPIRE-a za potrebe projekta BRISEIDE
  Josip Faričić
Povijesne infrastrukture prostornih podataka na primjeru starih pomorskih karata
  Marija Brajković, Miodrag Roić
Povezanost upisnika u Republici Hrvatskoj
  Martina Triplat Horvat, Dražen Tutić, Miljenko Lapaine
Primjena Boškovićeve geometrijske metode izjednačenja na devet meridijanskih stupnjeva
  Marijan Grgić, Nada Vučetić, Dragan Divjak
Razvoj sustava za automatsku kartografsku generalizaciju temeljenu na ograničenjima
  Jelena Vračar, Tomislav Crnić, Dražen Tutić
Animirani prikaz Zemljina oblika


U 19 sati počinje gala večera. Večera nije uključena u kotizaciju. Iznos od 400 kn po osobi potrebno je uplatiti kod registracije.Program za treći dan 16. 9. 2011.
Stručni izlet na otok Vis

 

Vis (tal. Lissa i starogrčka Issa) je istureni hrvatski otok u Jadranskome moru. Od kopna je udaljen 45 km. Površina otoka iznosi 90,3 km2, ukupna duljina obale Visa je 77 km. Oko otoka Visa nalaze se brojni manji otoci, otočići i školji (Biševo, Budihovac, Brusnik, Jabuka, Ravnik, Svetac i drugi). Veća mjesta na otoku su Vis i Komiža.

Polazak brodom Hrvatske ratne mornarice iz vojne luke Lora u Splitu je u 8:00 sati. Lora je luka posebne namjene i sjedište Hrvatske ratne mornarice.

Vožnja brodom traje oko 3 i pol sata. Na brodu malo osvježenja uz smokve, čašu vina ili voćnoga soka. Dolazak u luku Vis oko 12:00 sati.

Prijevoz autobusom i zatim još oko 500 m pješice do fortice Georg. Nakon kraćeg razgledavanja, prijevoz autobusom do tvrđave Baterija, gdje ćemo se zadržati oko pola sata. Objed u Kutu (istočni dio grada).

U 15:00 sati vožnja autobusom starom cestom (20 km) do Komiže. Posjet crkvi sv. Nikole (Muster) s ostacima benediktinskog samostana i Ribarskom muzeju. U 17:30 povratak novom cestom (10 km) do Visa uz kraće zadržavanje u vinskom podrumu Lipanović (www.vina-lipanovic.com), gdje ćemo probati domaće vino (Vugava, Plavac mali, ...), a možda i rakiju (travarica, kadulja, koromač, ...).

Polazak iz luke Vis u 20:00 sati. Dolazak u luku Lora oko 23:30 sata.

Komiza - VisHost Island near Vis

Vis (island)-st George fort gateVis (island)-pines