CILJEVI I DJELATNOST:

Ciljevi HKD-a su:

- doprinos razvoju kartografije i srodnih područja

- promicanje kartografije i srodnih područja

- poticanje stvaralaštva i primjena znanstvenih dostignuća u praktičnom i stručnom radu u svim oblicima kartografske djelatnosti

- davanje podrške i izdavanje publikacija iz kartografije i srodnih područja

- osnivanje i briga o zbirkama karata, planova, knjiga, fotografija i drugih publikacija

- povezivanje sa sličnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu

- davanje mišljenja i ocjena u kartografskom radu organizacija i pojedinaca kada to zatraže tijela vlasti ili neposredno zainteresirani građani

HKD ostvaruje svoje ciljeve obavljanjem sljedećih djelatnosti:

- organiziranjem znanstvenih i stručnih predavanja, skupova, seminara, savjetovanja i sl.

- izdavanjem časopisa, stručnih i znanstvenih publikacija, saopćenja i sl.

- međunarodnom suradnjom

- članstvom u međunarodnim kartografskim društvima

- dodjelom nagrada i priznanja

- usavršavanjem i specijalizacijom članova u Hrvatskoj i inozemstvu