Na svojoj 10. generalnoj skupštini održanoj u Barceloni 1995., Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association - ICA) prihvatilo je s obzirom na promjene u tehnici i upotrebi kartografije i karata sljedeće definicije, a u skladu s odlukom Radne grupe za kartografske definicije:

Kartograf je osoba koja se bavi kartografijom.

Kartografija je disciplina koja se bavi koncepcijom, izradom, širenjem i proučavanjem karata.

Karta je kodirana slika geografske stvarnosti, koja prikazuje odabrane objekte ili svojstva, rezultat je kreativnosti i izbora autora, a oblikovana je za upotrebu kad su prostorni odnosi od najveće važnosti.