MRNAVIĆ, Ivan Tomko (Marnavić; Marnavich, Giovanni Tomco), teolog, književnik i povjesničar (Šibenik, 7. II. 1580. (1579) - Rim, 1. IV. 1637. (1639)). Pohađao je sjemenište u Šibeniku do 1597. Godine 1602. otišao je u Rim, gdje je na Ilirskom kolegiju završio studij teologije i filozofije 1603. Po povratku u Šibenik, 1603. zaređen je za svećenika, da bi 1606. postao šibenskim kanonikom, a ubrzo potom i tajnikom kaptola. Iz Šibenika je često putovao u inozemstvo, osobito u Rim gdje je bio profesor teologije. Do 1631. često je boravio u Rimu gdje je tiskao ili pripremao za tiskanje svoja djela, koja je pisao na latinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku. Bio je član Zavoda sv. Jeronima u Rimu. Nekoliko je puta bio biran za predsjednika zbora (kongregacije) sv. Jeronima. Godine 1631. proglašen je počasnim građaninom Rima. U Rimu je preveo mnoge ilirske knjige na latinski jezik. U Ugarskoj je susreo i upoznao Fausta Vrančića, čanadskog biskupa, koji ga je 1614. preporučio Papi V. u Rimu kao prevoditelja crkvenih knjiga s latinskog i talijanskog jezika na hrvatski jezik. Godine 1627. postao je zagrebački kanonik, zbog čega je više puta dolazio u Zagreb. Od 1631. do 1635. (1639) bio je titularni bosanski biskup. Boraveći često u Rimu, poslije 1622. kada je osnovana Congregatio de propaganda fide surađivao je na objavljivanju glagoljskih crkvenih knjiga. On je u svojim brojnim povijesnim, crkvenim i crkveno-povijesnim spisima bio sklon povijesnim netočnostima i krivotvorenjima, osobito u genealogiji, najčešće zbog veličanja svog porijekla. U galeriji geografskih karata (Galleria di Villa Chigi, koja se nekada zvala Villa Sacchetti) u Castel Fusanu Pietro Berrettini da Cortona dobio je od Marcella Sacchetija zaduženje da ukrasi "zaselak" Castel Fusana što je radio 1626. i 1630. Nacrt za 12 karata koje ukrašavaju galeriju, 1629. pripremio je Mrnavić kao gost Sacchettijevih u dvorcu Fusano, što proizlazi iz rijetkog djela s naslovom Villa Sacchetti Ostiensis, cosmographicis tabulis, et notis, per Ioannem Tomcum Marnavitium illustrata. Rusticanis legibus, Officinarumq. inscriptionibus, adnotata, Romae, typis Ludovici Grignani, MDCXXX. Od glavnih vrata galerije nalaze se karte sljedećim redom s početkom zdesna, sjeverna strana: Afrika, Amerika; zapadna strana: Romanus ager, Britanija; južna strana: Njemačka, Italija, Galija, Španjolska; istočna strana: Sicilija, Florentinus ager; sjeverna strana: Azija, Europa.
Galerija karata u Villi Chigi u dvorcu Fusano u Italiji


Karta Lacija u Villi Chigi dvorca Fusano iz 1629. god. prema ideji I. T. Mrnavića