NOVOSTI


15. 01. 2007.

U sklopu 23. međunarodne kartografske konferencije koja će se održati od 4. do 10. kolovoza 2007. godine u Moskvi, održava se i Međunarodna izložba karata. Države, članice Međunarodnog kartografskog društva pozvane su na sudjelovanje na izložbi. Za izložbu se mogu prijaviti sve vrste kartografskih prikaza koji su objavljeni u razdoblju od travnja 2005. do ožujka 2007. godine.

Sve karte, atlasi i globusi bit će razvrstani prema sljedećim tematskim područjima:

Za Republiku Hrvatsku, odabir karata za Međunarodnu kartografsku izložbu provodi Hrvatsko kartografsko društvo, a zainteresirani autori svoje karte mogu poslati najkasnije do 4. veljače 2007. na adresu koordinatora za Hrvatsku:

mr. sc. Vesna Poslončec-Petrić
Hrvatsko kartografsko društvo
Kačićeva 26
10 000 Zagreb

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel.: 01/ 4639-375 ili na e-mail:vesna.posloncec@geof.hr.

Prema odluci Predsjedništva HKD-a, prihvati će se samo oni izlošci čiji su autori platili članarinu u HKD-u za prethodne dvije godine, odnosno za 2006. i 2007. godinu. Ukoliko imate kartu za izložbu, članarinu još uvijek stignete uplatiti.

Na prethodnim konferencijama u Kölnu, Barceloni, Stockholmu, Ottawi, Pekingu, Durbanu i A Coru.i hrvatska kartografija se uspješno predstavila. Tako su fotokarta Velika Gorica (u Ottawi 1999.) i fotokarta Gornji grad, Zagreb (u Pekingu 2001.) nagrađene za izvrsnost u kartografiji u kategoriji karata gradova, odnosno rekreacijskih i orijentacijskih karata.

Vesna Poslončec-Petrić