NOVOSTI


15. 01. 2007.

Dječja karta svijeta 2007
Poziv na natječaj

Nagradu Barbara Petchenik pokrenulo je Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association . ICA) 1993. god. kao uspomenu na Barbaru Petchenik, dopredsjednicu toga društva i kartografkinju koja je cijeli život radila s kartama i djecom. Cilj natjecanja je promoviranje dječjeg kreativnog prikazivanja svijeta u grafičkom obliku.

Nagrade se dodjeljuju svake druge godine za vrijeme međunarodne kartografske konferencije, po mogućnosti barem jedna za svaki kontinent, s posebnom pažnjom posvećenom dobi djeteta koje je nacrtalo crtež - kartu.

Pravila natjecanja

Zemlje članice ICA-e prikupit će karte na temu Mnogi narodi - jedan svijet što su ih nacrtala djeca mlađa od 16 godina. Međunarodni žiri usredotočit će se na tri kriterija: 1) prepoznatljiva poruka, 2) kartografski sadržaj, i 3) kvaliteta izvedbe.

Veličina karte ne smije preći format A3 (420 mm × 297 mm). Broj i vrsta "sustava projekcije" za stvaranje obalnih linija i drugog osnovnog materijala (npr. međunarodnih granica i mreže meridijana i paralela) nije ograničen. To dakle omogućuje i precrtavanje ili kopiranje postojeće karte svijeta ili upotrebu računalnog programa.

Svaka karta mora sadržavati sljedeće informacije na naljepnici pričvršćenoj na poleđini: ime, dob, adresu škole i zemlju svog autora, te njezin naslov na engleskom ili francuskom i hrvatskom jeziku.

Izvršni odbor ICA-e poslat će pobjedničke radove UNICEF-ovu Međunarodnom odboru za umjetnost kao prijedloge za razglednice. Svaki natjecatelj se slaže da njegov rad ICA, UNICEF ili Hrvatsko kartografsko društvo mogu reproducirati bez posebnoga dogovora ili plaćanja određenog iznosa za autorska prava.

Natjecateljske karte arhiviraju se u Knjižnici karata Sveučilišta Carleton u Kanadi i pripremaju se za objavljivanje na internetu (vidi http://collections.ic.gc.ca/children/).

Natjecanje u Hrvatskoj provodi Hrvatsko kartografsko društvo. Radove za natječaj treba poslati najkasnije do 1. svibnja 2007. godine na adresu koordinatora za Hrvatsku:

dr. sc. Ivka Kljajić
Hrvatsko kartografsko društvo
Kačićeva 26
10000 Zagreb

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel. 46 39 182, faks: 48 28 081 ili e-poštom: itunjic@geof.hr

Pet najboljih dječjih radova iz Hrvatske na temu Mnogi narodi - jedan svijet bit će izložene na Međunarodnoj izložbi dječjih radova u sklopu 23. međunarodne kartografske konferencije u Moskvi u Ruskoj Federaciji, 4.10. kolovoza 2007.

Hrvatska je do sada s uspjehom sudjelovala na izložbama u Barceloni 1995., Stockholmu 1997., Ottawi 1999., Pekingu 2001., Durbanu 2003. i A Coru.i 2005. Rad Once is not enough - Recycle Marinka Cirkvenčića izložen u Barceloni uvršten je poslije u poster UNICEF-a Djeca crtaju svijet, a Compass Card Anite Matković, izložen u Stockholmu, proglašen je jednim od pobjednika. Crtež World Map Ranka Vukovića izložen u Pekingu, izabran je za ilustraciju na naslovnici knjige Elementi kvalitete prostornih podataka (urednici izvornika S. C. Guptill i J. L. Morrison, preveli D. Tutić i M. Lapaine) što ju je izdala Državna geodetska uprava u Zagrebu, 2001. Eco map of the World Amele Kičić izložena u Pekingu, uvrštena je kao ilustracija u stolni kalendar što ga je za 2004. godinu, a u povodu Međunarodne kartografske konferencije u Durbanu, izdao the Council for Geoscience iz Južne Afrike u suradnji s ICA-om. Šest dječjih radova iz Hrvatske objavljeno je u knjizi Children Map the World što su je uredili J. M. Anderson, J. Atwal, P. Wiegand i A. Auringer Wood. Ta je knjiga objavljena 2005. u izdanju ESRI Press, Redlands, California. Natjecateljski rad za izložbu u Durbanu My Island Ivane Miličević izabran je za naslovnicu 5. broja časopisa Kartografija i geoinformacije.

Natjecateljske karte iz 2005. mogu se vidjeti na http://www.icaci.org/petchenik2005/.

Ivka Kljajić