Ivan Tomljanović

Primjena GPS-a u kartografiji

Diplomski rad

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zagreb, 2005.

Sažetak

Ovaj diplomski rad pokazuje mogućnost primjene ručnih GPS-uređaja u izradi karte za cestovnu navigaciju. Konkretan primjer prikazan je za područje grada Bjelovara.

Korišten je uređaj GARMIN eTrex Legend čija položajna točnost zadovoljava potrebe cestovne navigacije. Dobiveni podaci prebačeni su u računalo pomoću programa MapSource te prebačeni u format .dxf. Pomoću programa ArcView stvoren je format shape, a u GIS-alatu GeoMedia Professional obrađeni su podaci. Pokazano je kako se unose atributi za pojedine grafičke elemente (linije označavaju ceste, a točke zanimljive lokacije u gradu). Atributi označavaju: kategoriju ceste, naziv ulice, oznaku jednosmjernosti, zabranu skretanja, naziv zanimljive lokacije, telefonski broj objekta... Kao konačan rezultat dobivena je aktualna karta za cestovnu navigaciju koja je prebačena u GPS-uređaj pomoću kojeg možemo kreirati rute od jedne lokacije do druge, pretraživati zanimljive lokacije i objekte po karti (restorani, škole, hoteli...). Uređaj nas može voditi do birane lokacije.

Prezentacija

Prvi Prethodni Sljedeći Zadnji

   Kompletan rad u formatu PDF (2.7 MB)..