Tea Duplančić Leder

Novi pristup izradi elektroničkih navigacijskih karata u Hrvatskoj

Doktorska disertacija

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zagreb, 2006.

Sažetak

Osnovni cilj ovog rada bio je predložiti i testirati novi proces izrade elektroničkih navigacijskih karata (ENC) u Hrvatskoj, s obzirom na arhipelaške značajke hrvatskog dijela Jadranskog mora.

U uvodnom dijelu rada opisan je model podataka ćelije ENC-a, njegovo ažuriranje i distribucija, prema normi Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) S-57. Također, ukratko je opisan objektni katalog, a naveden je i popis objektnih razreda sa njihovim kraticama i prijevodom. Prikazana i dosadašnji proces izrade ćelija ENC-a u Hrvatskom hidrografskom institutu. Opisani su osnovni pojmovo kartografske generalizacije u realnom vremenu i ukratko je opisana metoda kodiranja atributa SCAMIN, koji se na ENC-u koristi za generalizaciju sadržaja u realnom vremenu. Nadalje, detaljno su opisane specifičnosti hrvatskog dijela Jadranskog mora kao arhipelaškog mora, koje zahtijevaju primjenu metode genaralizacije u realnom vremenu na ENC-ovima.

Dosadašnji proces izrade ENC-ova u Hrvatskom hidrografskom institutu zasnovan je na procesu koji je predložila talijanska tvrtka C-map u slopu projekta VRENC, ali je on pokazao neke manjkavosti, posebno na arhipelaškom dijelu Jadranskog mora. Stoga je u ovom radu predložen novi dizajn procesa izrade ćelije ENC-a, koji unaprijeđuje kartografski prikaz na arhipelaškom moru. Taj proces, s malim modifikacijama, može biti primijenjen i na druge ahipelaške akvatorije. U novom procesu izrade ENC-a predložene su nove grupe korisničkih mjerila, nova podjela ćelija ENC-a, te prijedlog sastavljačkog mjerila za hrvatski dio Jadranskog mora.

Također, predložena je i nova metoda generalizacije sadržaja ENC-a u realnom vremenu primjenom metode kodiranja atributa SCAMIN. Metoda za razliku od dosadašnjih poznatih metoda (njemačka i kanadska) koristi novu formulu za računanje vrijednosti atributa SCAMIN i predlaže novo razvrstavanje objekata u skupine, poštujući specifičnosti akvatorija Jadranskog mora. Metoda se zasniva na modifikaciji kanadske metode, a budući da donosi neka originalna rješenja nazvana je "hrvatska metoda generalizacije sadržaja ENC-a u realnom vremenu". Nadalje, predložena je i mala modifikacija prilikom kodiranja objekata LNDMRK i LIGHT koji čine objekt navigacijsko svjetlo.

Sve predložene metode testirane su na tri reprezentativna područja, i to: dva obalna ENC-a (šire područja prilaza luci Šibenik i šire područja ulaza u luku Telaščica s prolazima Vela i Mala Proversa), te na lučkom ENC-u Pule.

Prezentacija

Prvi Prethodni Sljedeći Zadnji

Zainteresirani za kompletan rad u formatu PDF mogu se javiti na e-mail: tea.duplancic@hhi.hr.