DOKTORSKE DISERTACIJE   Ivka Kljajić: Kartografski prikazi hrvatskih gradova iz 16. stoljeća. Doktorska disertacija, Geodetski fakultet, 2006.


   Tea Duplančić Leder: Novi pristup izradi elektroničkih navigacijskih karata u Hrvatskoj. Doktorska disertacija, Geodetski fakultet, 2006.