Dražen Tutić

Poboljšanje upravljačkog programa za DeSKan Express 5.0

Magistarski rad

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zagreb, 2005.

Sažetak

Glavni cilj rada je utvrditi karakteristike skenera DeSKan Express Color 5.0, mogućnosti kalibracije i izrada novoga programskog sučelja za upravljanje tim skenerom. Riječ je o plošnom skeneru velikog formata koji predložak skenira po uzdužnim trakama, a može se primijeniti za skeniranje karata, nacrta, ili nekih drugih grafičkih sadržaja. Najprije se daje kratki pregled tehnologije skenera, njihovih svojstava i primjena. Istražena su i postojeća saznanja o utvrđivanju pogrešaka koje se javljaju prilikom skeniranja te njihovom uklanjanju, tj. kalibraciji. Slijedi opis konstrukcije, programskog sučelja i upotrebe skenera DeSKan Express Color 5.0 te se utvrđuju nedostatci koji proizlaze iz programskog dijela. Glavni nedostatak se odnosi na metodu spajanja skeniranih dijelova. Utvrđivanjem radiometrijskih i geometrijskih karakteristika omogućuje se izbor postupaka za novu kalibraciju. Izabrani postupci su detaljnije razrađeni. Na kraju se prikazuju rezultati novih postupaka kalibracije i poboljšanja uvedena u način skeniranja. Rezultati pokazuju da novo programsko sučelje donosi određena poboljšanja u upravljanju skenerom te veću radiometrijsku i geometrijsku točnost. Glavni nedostatak koji se odnosi na metodu spajanja skeniranih dijelova otklonjen je u cijelosti.

Prezentacija

Prvi Prethodni Sljedeći Zadnji

Zainteresirani za kompletan rad u formatu PDF mogu se javiti na e-mail: dtutic@geof.hr.