Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb
17-18. rujna 2004.

Tea Duplančić Leder, Mendi Čala
Hrvatski hidrografski institut, Z. Frankopanska 161, Split

Uloga Hrvatskog hidrografskog instituta u pilot projektu North AdriaticVRENC

Sažetak

U radu mislimo opisati trenutačni status međunarodnog projekta "Virtual Regional Electronic Nautical Chart project", odnosno njegovog podprojekta "Mediterranean North Adriatic Pilot Project-a". Projekt se bavi normiranjem izrade i distribucije ENC karata područja sjevernog Jadrana. Koordinator projekta je International Maritime Academy iz Trsta, a u projektu sudjeluju hidrografski uredi Italije, Slovenije i Hrvatske kao prizvođači ENCa, te firme kao izrađivač softvera za izradu i pregledavanje ENCa i C-map ECDIS hardvera.

Hydrographic Institute of the Republic of Croatia role in pilot project North AdriaticVRENC

Abstract

This paper aims to describe the current status of the international project "Virtual Regional Electronic Nautical Chart", and its subproject "Mediterranean North Adriatic Pilot". The project deals with standardization in the production and distribution of ENC-s covering the area of the north Adriatic. Coordinator of this project is International Maritime Academy from Trieste, participants in this project are hydrographic offices from Italy, Slovenia and Croatia as ENC producers, and the Hydroservice AS a software manufacturer for ENC production and browsing and C-map as ECDIS hardware manufacturer.