Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb
17-18. rujna 2004.

Valerija Filipović, dipl. inž. geod.
e-mail: valerija.filipovic@hhi.hr
Hrvatski hidrografski institut, Zrinsko-frankopanska 161, 21000 Split

Morske granice na generalnoj pomorskoj karti br.101

Sažetak

U Hrvatskom hidrografskom institutu u Splitu izrađena je u vektorskom obliku generalna pomorska karta br. 101 Jadranskog mora, mjerila 1:800 000 u Mercatorovoj projekciji Besselova elipsoida i konstrukcijske širine 43°. Na njoj su prikazane polazna crta, teritorijalno more i epikontinentski pojas Republike Hrvatske i Republike Italije koje su konstruirane u Gauss-Krügerovoj projekciji sa srednjim meridijanom 16°30´, a transformacijom prenijete iz te projekcije u Mercatorovu projekciju. Također je konstruirana granica između Slovenije i Hrvatske prema ugovoru Račan-Drnovšek iz 2001. i "crta sredine" u Piranskom zaljevu. Izračunana je površina (a) koja bi prema tome ugovoru bila ustupljena Sloveniji, (b) morske površine koje bi se Hrvatska jednostrano odrekla (u koridoru) i (c) "trokuta" uz granicu s Italijom. Nadalje, konstruirana je granica prema Privremenom sporazumu za južnu granicu Republike Hrvatske sa Srbijom i Crnom Gorom (2003), te "crta sredine" u Bokokotorskom zaljevu i izvan zaljeva do granice epikontinentskog pojasa s Italijom. Izračunane su površine mora između granica prema tom sporazumu i granice "crtom sredine" (za more u zaljevu, teritorijalno more izvan zaljeva i epikontinentski pojas).

Ključne riječi: Mercatorova projekcija, Besselov elipsoid, Gauss-Krügerova projekcija, polazna crta, teritorijalno more, epikontinentski pojas, računanje površine