Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb
17-18. rujna 2004.

Snježana Haiman, dipl. ing. geogr.
Hrvatska školska kartografija, Zagreb

Geografske karate u školama

Sažetak

U radu se prikazuje upotreba karata u školama ovisno o uzrastu učenika. Količina sadržaja prilagođena je dobi učenika i njegovim spoznajnim mogućnostima. Kako se snaći na karti potrebno je naučiti što jednostavnije i bezbolnije. Trag koji takova saznanja ostavljaju u učenicima, ostanu zauvijek. Stoga je neobično važno pomoći učeniku da pri prvim susretim s kartom stvori odnos povjerenja. Takav se odnos može razvijati samo na osnovu jednostavnog pristupa u kojem značajnu ulogu ima sadržaj karte s manje podataka. Naravno da se takav sadržaj mijenja s uzrastom. Karte s kojima se učenik susreće u svojim srednjoškolskim danima moraju upotpunjavati sadržajem ono što se od njega traži u nastavnom planu i programu. Pojedinosti kojima je bogata izborna nastava također mora biti uključena u takove karte. Važnost svake karte je njen sadržaj i kako ga predstaviti. Upotrebom karata u školama vidi se odgovornost svakog nastavnika prema svom predmetu, a i prema učeniku. Profesor koji svom učeniku može osigurati prilikom obrade pojedine nastavne jedinice kartu u atlasu, u udžbeniku, na zidu i po mogućnosti u računalu najsigurniji je da će do takovog učenika stići informacija s neke od tih kartografskih podloga. Bit svladavanja osnovnih kartografskih spoznaja jest dobra kartografska podloga koju uspješnim zajedničkim radom mogu ponuditi kartografski stručnjaci.