Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb
17-18. rujna 2004.

Hrvoje Halapija, Dražen Piskor
GeoModeling d.o.o., Zagreb
e-mail: hrvoje@geomodeling.hr, drazen@geomodeling.hr

Primjena suvremenih tehnologija u izradbi topografskih karata

Sažetak

Primjena digitalnih tehnologija u kartografiji bitno je promjenila pristup izrade topografskih karata. Kartografska vizualizacija, generalizacija i simbolizacija dobile su nove zahtjeve koji bitno odstupaju od zahtjeva klasičnog načina izrade topografske karte.

Suvremene tehnologije omogućavaju izradu topografskih karata u skladu sa svim relevantnim normama iz područja topografije, kartografije i geoinformatike tako da budu dostupne svima onima koji žele jednoobraznost, kvalitetu te uporabnu vrijednost topografske karte.

Budući da na tržištu ne postoji uniformni programski alat koji bi zadovoljio sve te uvjete, a da cijenom bude opravdan, javila se potreba za objedinjenjem svih korisničkih zahtjeva potrebnih za izradbu topografskih karata unutar alata koji omogućava izradu topografskih karata na visokokvalitetnom nivou. Tako je primjenom suvremenih tehnologija i objedinjenjem korisničkih zahtjeva te pravilima struke razvijena aplikacija unutar programskog alata MicroStation V8 koja nam omogućava inteligentnu izradu topografskih karata

Ključne riječi: suvremene tehnologije, topografska karta, aplikacija, MicroStation V8