Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb
17-18. rujna 2004.

Stjepan Husnjak
Zavod za pedologiju, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Geografski i zemljišni informacijski sustav Virovitičko-podravske županije

Sažetak

Za planiranje razvoja poljoprivrede kao i za planiranje održivog razvoja i racionalnog korištenja prostora općenito, danas je potrebno raspolagati s velikim brojem kvalitetnih i pouzdanih informacija temeljem kojih je onda moguće donošenje pravovremenih i ispravnih odluka. Put do takvih informacija do nedavno je bio vrlo kompleksan, te je iziskivao puno rada i vremena. Međutim, danas je, prije svega zahvaljujući Geografsko informacijskim sustavima (GIS-u) odnosno GIS-tehnologiji, moguće izraditi odgovarajuće Zemljišne informacijske sustave na temelju kojih je onda moguće na relativno jednostavan i brz način doći do neophodnih informacija u sklopu planiranja, korištenja i gospodarenja zemljištem. U radu se prvo prikazuje način izrade geografskog i zemljišnog informacijskog sustava (GIZIS-a) Virovitičko podravske županije, a zatim se u vidu rezultata istraživanja prikazuje detaljna struktura informacijskog sustava. Navedeni informacijski sustav Virovitičko-podravske županije namijenjen je, prije svega djelatnicima pojedinih županijskih uprava koje se bave planiranjem razvoja poljoprivrede, zaštitom okoliša i prostornim planiranjem na istraživanom području, te djelatnicima županijske podružnice Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu, kao i svima onima kojima je zemljište od posebnog interesa.