Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb
17-18. rujna 2004.

Vesna Poslončec-Petrić*, Stanislav Frangeš*, Kristijan Mjertan
*Zavod za kartografiju, Geodetski fakultet, Zagreb, Croatia
e-mail: vesna.posloncec@geof.hr, stanislav.franges@geof.hr, kristijan.mjertan@zg.htnet.hr

Prikaz reljefa nacionalnih parkova sjenčanjem

Sažetak

Reljef kao oblik tla, površina Zemljine kore s obzirom na razlike u visini, daje zemljištu osnovne karakteristike, utječe na klimu, vegetaciju, upravljanje prostorom i zaštitu okoliša. Utječe i na karakter i raspored drugih geografskih elemenata, posebno hidrografije, naseljenih mjesta i komunikacija. Posebno je vezan uz hidrografiju koja utječe na formiranje pojedinih oblika reljefa. Zato i svako istraživanje prikaza zemljišta počinje upravo istraživanjem prikaza reljefa.

Osnovu za prikazivanje reljefa čine karakteristične točke reljefa, određene po položaju i visini. Kvaliteta prikazivanja reljefa zavisi od broja i pravilnog izbora točaka te točnosti njihovog određivanja i vjernosti prikazivanja oblika reljefa.

Preduvjet za dobar sjenčani prikaz reljefa poznavanje je vrsta i načina prikaza reljefa na kartama, a preduvjet za kvalitetan prikaz reljefa automatskim sjenčanjem dobar je digitalni model reljefa.

U ovom radu prikazat će se postupak izrade sjenčanih prikaza reljefa nacionalnih parkova (Kornati, Brijuni, Krka, Paklenica, Risnjak i Plitvička jezera), te su dani opći pojmovi o reljefu, DMR-u, izradi DMR-a za nacionalne parkove i sjenčanju reljefa.

Ključne riječi: sjenčanje reljefa, DMR