Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb
17-18. rujna 2004.

Drago Novak1, Dubravka Mlinarić2, Miljenko Lapaine3
1 Skupljač karata, član IMCoS-a
2 Institut za migracije i etnička istraživanja, Zagreb
3 Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Opis hrvatskih otoka i luka od Dubrovnika do Istre u knjizi Kitab-i Bahriye Pirija Reisa

Sažetak

Cilj istraživanja je proučiti rad turskog kartografa, pomorca, gusara i admirala turske mornarice, Pirija Reisa. Njegova knjiga o pomorstvu Kitab-i Bahriye zasnovana je na njegovim vlastitim pomorskim iskustvima. Premda je izvjestio o mnogim drugim lokacijama Sredozemlja, ovaj je rad usmjeren isključivo na njegov opis istočne obale Jadranskoga mora. Piri Reis kartirao je 23 luke (npr. Dubrovnik, Šibenik, Zadar) i otoka (npr. Mljet, Korčula, Rab) koji se nalaze u današnjoj Republici Hrvatskoj. Sve 23 karte detaljno su analizirane, a najpoznatije su i prikazane.

Svojstva Piri Reisovog rada su:

  1. Precizni i detaljni opisi otoka, luka i obalne linije
  2. Vrlo važne informacije o praktičnim dijelovima pomorstva poput vjetrova, sidrišta, opasnih plitkih voda i podvodnih grebena. Također je opisao mogućnost pojedinih luka za obranu i skrivanje brodova, prečaca i tjesnace, te važne znakove na kopnu uz obalu, kao i ostale podatke važne za sigurnu plovidbu.

Možemo zaključiti da je Kitab-i Bahriye prava Knjiga pomorstva Jadranskoga mora.


Drago Novak1, Dubravka Mlinarić2, Miljenko Lapaine3
1 Map Collector, IMCoS Member
2 Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb
3 Faculty of Geodesy, University of Zagreb

Description of Croatian islands and harbours from Dubrovnik to Istria in Kitab-i Bahriye by Piri Reis

Abstract

The aim of the study is to investigate the work of Ottoman cartographer, sailor, pirate and the admiral of the Ottoman navy, Piri Reis. His book of navigation Kitab-i Bahriye was based on his own sailing experience. Although he reported numerous other Mediterranean localities, this paper is concentrated exclusively on the description of the eastern Adriatic coast. Concerning the eastern Adriatic coast, Piri Reis mapped 23 ports (e.g. Dubrovnik, Šibenik, Zadar) and islands (e.g. Mljet, Korčula, Rab), located in today's Republic of Croatia. All 23 maps are analysed in detail, and the most important are shown.

Characteristics of Piri Reis's work are:

  1. Precise and detailed descriptions of islands, harbours and the coastline
  2. Very important information about practical points of navigation such as: winds, anchorages, dangerous shallow waters and submarine reefs. He also described certain habours' capacity for protecting and hiding ships, shortcuts and channels, and significant signs on the coastland, as well as other important data for safe navigation.

In conclusion, Kitab-i Bahriye is a real Book of Navigation of the Adriatic Sea.