Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb
17-18. rujna 2004.

Dražen Tutić, dipl. inž.
Geodetski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb
e-mail: dtutic@geof.hr

Digitalna izrada sjena na kartama

Sažetak

Prezentirat će se postupak izrade sjena na kartama s pomoću računala. Postupak je proizašao iz vlastitih iskustava sa ciljem boljeg predočavanja reljefa korisniku karte. Konačne sjene nastaju kao kompozicija osvjetljavanja digitalnog modela reljefa različitih rezolucija s više strana, karte visina i karte nagiba plohe reljefa. Postupak je moguće izvesti u različitim programskim paketima, a prikaz će biti s pomoću GRASS-a, slobodnog programskog paketa za GIS.