Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb
17-18. rujna 2004.

Robert Župan, Stanislav Frangeš
Zavod za kartografiju, Geodetski fakultet, Zagreb
e-mail: robert.zupan@geof.hr, stanislav.franges@geof.hr

Kartografski prikazi na webu

Sažetak

Internet, posebno World Wide Web (web), postaje iz dana u dan sve važniji izvor informacija za rješavanje najrazličitijih poslova i zadaća. Pri tome su različite vrste prezentacija prostornih podataka postale nužnim ali i vrlo popularnim na internetu. Stoga se u posljednje vrijeme u kartografiji mijenjaju zahtjevi i trendovi. Postoje dvije osnovne vrste karatografskih prikaza koje se prikazuju na internetu. Jedna je vrsta interaktivna s opcijama promjene mjerila i pogleda, te informacija i prikazanih tema. Druga je statična s jednim pogledom i ne dozvoljava interakciju. U radu su na primjerima istaknute mogućnosti i ograničenja, prednosti i nedostaci obiju vrsti karatografskih prikaza na internetu.

Ključne riječi: Internet, web, kartografski prikazi