Savjetovanje Kartografija, geoinformacije i more
Zadar, 15-16. lipnja 2007.

Organizator: Hrvatsko kartografsko društvo

PRVI POZIV (verzija u PDF-u)

Osnovni podaci

Karta je simbolizirani prikaz geografske stvarnosti, koji prikazuje izabrane objekte ili svojstva, nastaje kreativnim autorskim odabirom, a upotrebljava se onda kada su od najveće važnosti prostorni odnosi.

Kartografija je vještina, znanost i tehnologija proizvodnje i upotrebe karata.

Geoinformacije su informacije koje se odnose na objekte ili fenomene koji su izravno ili neizravno pridruženi položaju u odnosu na Zemlju.

Nakon tri savjetovanja u Zagrebu

2004. - Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije
2005. - Geoinformacije i kartografija u obrazovanju
2006. - Kartografija, geoinformacije i vizualizacija prostornih podataka

organiziranjem ovoga savjetovanja u Zadru želimo dati prinos razvoju geoinformatike, kartografije, geografije i srodnih područja, ali ovaj puta s posebnim naglaskom na istraživanja geoinformacija o moru i priobalju. Širok raspon ponuđenih tema savjetovanja i poznati pozvani predavači jamče zanimljivost izlaganja i suvremenost pristupa problematici.

Teme savjetovanja

Program savjetovanja, sažeci predavanja i prezentacije bit će objavljeni na prigodnom CD-u koji će biti pripremljen za otvorenje savjetovanja. Najbolji referati bit će predloženi za objavljivanje na hrvatskom i engleskom jeziku u časopisima Kartografija i geoinformacije i Geoadria.

Rok za prijavu

Prijave za sudjelovanje molimo poslati na adresu organizatora do 31. svibnja 2007.

Adresa organizatora

Hrvatsko kartografsko društvo, Kačićeva 26, 10000 Zagreb
tel.: +385 1 46 39 273
faks: +385 1 48 28 081
e-pošta: mlapaine@geof.hr
e-pošta: jfaricic@unizd.hr

Suorganizatori

Sveučilište u Zadru
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatski hidrografski institut, Split
Hrvatsko geografsko društvo - Zadar

Zamoljeno pokroviteljstvo

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Državna geodetska uprava

Zamoljeni sponzori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Zavod za fotogrametriju d.d.
Geofoto d.o.o.
NP Kornati, PP Telašćica
Turistička zajednica grada Zadra
Turistička zajednica Zadarske županije
Maraska d.d., Zadar

Mjesto održavanja

Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju (Novi sveučilišni kampus), dr. F. Tuđmana 24i, Zadar

Pozvana predavanja

Ivan Landek, Državna geodetska uprava, Zagreb:
Uspostava nacionalne infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj

Tea Duplančić-Leder, Hrvatski hidrografski institut, Split:
Suvremena pomorska kartografija

Damir Magaš, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju:
Regionalizacija hrvatskih otoka i pripadajućeg akvatorija

Borna Fürst Bjeliš, Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek:
Kartografske percepcije Jadrana

Mithad Kozličić, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest:
Pomorske karte i plovibeni priručnici Jadrana tijekom povijesti

Milorad Pavić, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest:
Percepcija veličine jadranskih otoka u geografskim priručnicima 16.-18. st.

Mladen Juračić, Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geološki odsjek:
Geološko kartiranje Jadrana (prošlost, sadašnjost, budućnost)

Davorin Rudolf, HAZU, Split; Valerija Filipović, HHI, Split:
Pitanja razgraničenja na moru

Predavanja

Branka Barišić, DGU, Zagreb:
Evidentiranje čestica na pomorskom dobru

Pejo Bročić, HHI, Split:
Peljar - Jadransko more - novo izdanje

Tomislav Ciceli, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet:
Digitalne aerokamere: Korak bliže k potpunoj automatizaciji u fotogrametriji

Josip Faričić, Ante Batović, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju:
Hrvatska obala na pomorskim kartama iz edicije Carta di cabotaggio del Mare Adriatico (1822.-1824.)

Josip Faričić, Ante Batović, Robert Lončarić, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju:
Političko razgraničenje na hrvatskoj obali poslije Prvoga svjetskog rata u svjetlu suvremenih kartografskih prikaza

Valerija Filipović, HHI, Split:
Pomorski plan - Pakleni Kanal 50 - novo izdanje 2007.

Jerneja Fridl, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana; Nataša Kolega, Aljoša Žerjal, Harpha sea, d.o.o. Koper:
Applications of Sea Floor Mapping Using Precise Sonar Soundings

Snježana Haiman, Hrvatska školska kartografija, Zagreb:
Geografski pristup proučavanja sadržaja karte na temu kartografija i more

Ivka Kljajić, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet:
Neki problemi pri identifikaciji starih gradova na suvremenim kartama

Ana Kuveždić, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet:
Fotogrametrija i kartografija u prikazu otoka

Mirjanka Lechthaler, Institut für Geoinformation und Kartographie, Forschungsgruppe Kartographie, Beč:
Preko mora do karte - Točnost Mercatorove projekcije

Vanja Miljković, Dubravko Gajski, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet:
Fotogrametrijske metode snimanja objekata na moru

Ana Rimanić, Miljenko Lapaine, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju:
Digitalizacija vrijedne kartografske građe na primjeru kartografske zbirke obitelji Corir

Miljenko Solarić, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet:
Prvi začeci satelitske geodezije

Radovan Solarić, HHI, Split:
Tehnički aspekti određivanja granice epikontinentalnog pojasa između Republike Hrvatske i Republike Italije

Marijana Šešelja, Rektorat, Sveučilište u Zadru
Luke nautičkog turizma - pravna problematika zaštite pomorskog dobra Republike Hrvatske

Dražen Tutić, Miljenko Lapaine, Nada Vučetić, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet:
Duljina obalne linije otoka Raba

Nada Vučetić, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet:
Pojednostavnjenje linija Douglas-Peuckerovim algoritmom

Robert Župan, Stanislav Frangeš, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet:
Čimbenici kartografske vizualizacije na malim ručnim uređajima

Prigodna promocija novih izdanja

Nezaobilazna literatura su časopisi Kartografija i geoinformacije i Geoadria te publikacije Sveučilišta u Zadru te nova izdanja pomorskih karata i priručnika Hrvatskoga hidrografskog instituta.

Izložba karata

U suradnji sa Znanstvenom knjižnicom u Zadru, Državnim arhivom u Zadru i Hrvatskim hidrografskim institutom iz Splita bit će pripremljena prigodna izložba pomorskih karata.

Razgledavanje Zadra

U nedjelju 17. lipnja 2007. u prijepodnevnim satima predviđeno je razgledavanje grada Zadra uz stručno vođenje.

Stručni izlet, subota, 16. lipnja 2007

NP Kornati i PP Telašćica s obilaskom vanjskog niza kornatskih otoka, položaja Toreta i Tarac na Kornatu, svjetionika i meteorološke postaje na Veloj Sestrici te ručka u Telašćici s obilaskom jezera Mir i visokih dugootočkih strmaca.

Pristojba

Uplata pristojbe u iznosu od 800,00 kn na žiro račun Hrvatskoga kartografskog društva kod Zagrebačke banke broj 2360000 - 1101509436. Kopiju uplatnice dostaviti organizatoru.

Pristojba uključuje: materijale sa savjetovanja, sudjelovanje na savjetovanju, na promocijama novih izdanja, posjet izložbi karata i sudjelovanje na stručnom izletu.

Pristojbu ne plaćaju autori pozvanih predavanja. Studenti, umirovljenici i ostali mogu biti oslobođeni plaćanja pristojbe ukoliko podnesu molbu predsjedniku Organizacijskog odbora.

Smještaj

Pristojba ne uključuje troškove smještaja. Svi sudionici savjetovanja moraju se sami pobrinuti za svoj smještaj u Zadru.

Organizacijski odbor

Anica Čuka, Zadar
Tea Duplančić-Leder, Split
Josip Faričić, dopredsjednik, Zadar
Martin Glamuzina, Zadar
Miljenko Lapaine, predsjednik, Zagreb
Nina Lončar, Zadar
Robert Lončarić, Zadar
Damir Magaš, Zadar
Milorad Pavić, Zadar
Dražen Perica, Zadar
Vesna Poslončec-Petrić, Zagreb
Ana Rimanić, Zadar
Dubravka Spevec, Zagreb
Dražen Tutić, Zagreb
Branimir Vukosav, Zadar

Znanstveni odbor

prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, predsjednik
prof. dr. sc. Mithad Kozličić
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
prof. dr. sc. Damir Magaš
prof. dr. sc. Aleksandar Toskić
doc. dr. sc. Nada Vučetić