TIJELA DRUŠTVA

- Skupština
- Predsjedništvo
- Predsjednik
- Nadzorni odbor
- Sud časti
- Tajništvo


PREDSJEDNICA:

Prof. dr. sc. Nada Vučetić
Adresa: Kačićeva 26, 10000 Zagreb
Tel: 01/46 39 192
Faks: 01/48 28 081
E-mail: nvucetic@geof.hr

DOPREDSJEDNICI:

Dr. sc. Zvonko Biljecki za komercijalnu kartografiju i financijska pitanja
Pejo Bročić, dipl. inž. za pomorsku kartografiju
Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš prethodni predsjednik, za kartografsku vizualizaciju
Prof. dr. sc. Stjepan Husnjak za kartografiju u pedologiji i srodnim područjima
Ivan Landek, dipl. inž., za službenu kartografiju
Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine za izdavaštvo i međunarodnu suradnju
Mr. sc. Mira Miletić-Drder za povijest kartografije i zbirke karata
Robert Paj, dipl. inž., za fotogrametriju, daljinska istraživanja i GIS
Prof. dr. sc. Aleksandar Toskić za geografiju
Željko Železnjak, pukovnik, za vojnu kartografiju i topografiju

NADZORNI ODBOR:

Doc. dr. sc. Ivka Kljajić, predsjednica
Doc. dr. sc. Tea Duplančić-Leder
Dr. sc. Dubravka Mlinarić
Prof. dr. sc. Dane Pejnović
Mr. sc. Radovan Solarić

SUD ČASTI:

Prof. emeritus Nedjeljko Frančula, predsjednik
Prof. dr. sc. Željko Bačić
Prof. dr. sc. Damir Magaš

TAJNIK:

Doc. dr. sc. Dražen Tutić
Adresa: Kačićeva 26, 10000 Zagreb
Tel: 01/46 39 193
Faks: 01/48 28 081
E-mail: dtutic@geof.hr