Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Implementation Rules for Metadata
Ivica Skender

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Orhideja Hall, 1st floor
Date: 2010-11-25 11:45 AM – 12:45 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Dva procesa relevantna za hrvatsku nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka odvijaju se paralelno. Prvi je razvoj hrvatske geoinformatičke zajednice kao strukovnog i poslovnog sektora koji ima za cilj učiniti prostorne informacije dostupnima svim subjektima NIPP-a, a i šire. Drugi proces je usvajanje i testiranje načela i standarda proizašlih iz INSPIRE direktive kao sastavnice pristupnih pregovora Hrvatske s Europskom unijom. Aktivnosti na oba procesa su sinkronizirane prije svega temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Jedna od prve dvije radne skupine NIPP-a – radna skupina za tehničke standarde – formirana je u svrhu razmatranja i preporuke standarda potrebnih za izgradnju NIPP-a, s time da se ti standardi temelje na provedbenim pravilima INSPIRE direktive.

Prvo provedbeno pravilo INSPIRE-a je ono o metapodacima, pa se i ova radna skupina prvenstveno pozabavila njegovim prihvaćanjem. Dva su osnovna koraka pri tome: stručna revizija prijevoda provedbenog pravila i uklapanje u hrvatski zakonski okvir. Rezultat te aktivnosti je Odluka Vlade RH o utvrđivanju kriterija i normi razmjene podataka (skupova i usluga prostornih podataka) subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka – Provedbena pravila za metapodatke usvojena su na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 19. kolovoza 2010.

Ključne riječi: NIPP, metapodaci, INSPIRE, Vlada


Full Text: Presentation