Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Proposal of Agreement on Exchange, Access and Use of Spatial Data
Marjana Zelić

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Orhideja Hall, 1st floor
Date: 2010-11-25 11:45 AM – 12:45 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Radna skupina za zajedničko korištenje prostornih podataka (RS 2) u ovoj godini izradila je tekst prijedloga Sporazuma o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka koji bi se proslijedio u javnu raspravu.

Sam ugovor po svojoj prirodi je opći, pristupni. S jedne strane kao potpisnik uvijek je Vijeće NIPP-a – ponuditelj općih uvjeta svim subjektima koji su po zakonu dužni sudjelovati u uspostavi NIPP-a u Republici Hrvatskoj, tijelo koje prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina vodi uspostavu i koordinaciju aktivnosti subjekata NIPP-a.

S druge strane su subjekti NIPP-a, svaki pojedinačno. Opći ugovor dopušta mogućnost sklapanja "posebnih" ugovora kojima bi se uredile sve specifičnosti odnosa koji se mogu iskazati prema određenim subjektima. Ne isključuje se mogućnost sklapanja pojedinačnih ugovora između samih subjekata i takvi ugovori nemaju nikakvih utjecaja na NIPP.

Usklađenost sa INSPIRE direktivom i Provedbenim pravilima o primjeni Direktive 2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o pristupu skupovima prostornih podataka i uslugama zemalja članica za institucije i tijela zajednice pod usklađenim uvjetima od 29. ožujka 2010. bilo je temeljno načelo kojim se rukovodilo pri radu.

Temeljni cilj ovoga ugovora je postizanje zajedničkog interesa svih subjekata i mogućnosti da georeferencirani digitalni prostorni podatci prikupljeni, pohranjeni i održavani od strane jednog subjekta budu raspoloživi svim potpisnicima sporazuma, sukladno unaprijed utvrđenim uvjetima, pravima i obvezama.

Ključne riječi: sporazum, subjekt, podatak, usluga, korištenje


Full Text: Presentation