Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Distribution of Spatial Data in the Republic of Croatia
Vesna Poslončec-Petrić

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Orhideja Hall, 1st floor
Date: 2010-11-25 11:45 AM – 12:45 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Danas su podaci o prostoru proizvod koji ima svoje ime, standarde i vrijednost te kao takav čine osnovu svakoga kartografskog prikaza. Da bi karta postala lako dostupan i dragocjen nosilac točnih, cjelovitih i pouzdanih informacija potrebno je imati ažurne prostorne podatke.

Zbog nepostojanja dovoljno informacija i spoznaja o evidencijama prostornih podataka, osuvremenjivanju podataka, modelima razmjene između institucija i o aspektima koji se odnose na koncept NIPP-a, provedeno je istraživanje s ciljem analize postojećeg stanja razmjene prostornih podataka u Republici Hrvatskoj, dobivanja uvida u raspoloživost i mehanizme pristupa prostornim podacima, te zakonsku regulativu i interne pravilnike kojima je određena razmjena podataka u Republici Hrvatskoj. U tu svrhu izrađen je on-line anketni upitnik i definiran reprezentativni uzorak korisnika.

U radu je predstavljena analiza informacija prikupljenih anketom i sinteza dobivenih rezultata. Rad završava diskusijom o prikupljenim spoznajama, rezultatima istraživanja i naknadnih obrada prikupljenih informacija, a navedeno se odnosi na zakonodavni okvir, organizacijski okvir, pitanje javne promocije prostornih podataka i koncepta NIPP-a te se na kraju daju preporuke za daljnju izgradnju NIPP-a u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi: prostorni podaci, Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP)


Full Text: Presentation