Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Creation of Spatial Data Infrastructure in the Primorsko-Goranska County
Mladen Črnjar, Adam Butigan

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Orhideja Hall, 1st floor
Date: 2010-11-25 02:00 PM – 03:30 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


U županijskim institucijama, te institucijama gradova i općina donose se odluke o tome što će se i na koji način odvijati u prostoru. Izgradnja infrastrukture prostornih podataka (IPP) nužan je preduvjet uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja koji je u funkciji kvalitetnijeg i efikasnijeg rješavanja mnogih poslovnih procesa i zadataka u županiji kao što je izrada dokumenata zaštite okoliša, praćenje stanja i pojava u prostoru i okolišu, upravljanje imovinom, komunalnim sustavima, prirodnim i izgrađenim resursima, te integracija akata prostornog uređenja s bazama dokumenata prostornog uređenja.

U Primorsko goranskoj županiji se od 1995. godine intenzivno razvija IPP, kako u formalnom smislu, kroz odluke županijske skupštine kojima se geoinformacijski sustav smješta u sustav za podršku izrade prostornih planova za praćenje stanja u prostoru, te podloga uspostavi informacijskog sustava prostornog uređenja RH, tako i u sadržajnom smislu, na prikupljanju i primjeni prostornih baza podataka u svakodnevnom radu. U županiji se tijekom proteklih 15 godina izradilo niz GIS-eva prostornih planova, od županijske do lokalne razine, izrađene su analize koje bez podrške IPP-a ne bi bile moguće napraviti, kao što su primjerice analiza turističkih zona, prostorno prometna integralna studija, profili plaža Primorsko goranske županije, a u tijeku je projekt integriranja akata prostornog uređenja u GIS prostornih planova.

Ključne riječi: upravljanje prostorom, informacijski sustav prostornog uređenja, prostorne baze podataka, donošenje odluka, akti i dokumenti prostornog uređenja


Full Text: Presentation