Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
ZSDI – Zagreb Spatial Data Infrastructure
Darko Šiško

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Orhideja Hall, 1st floor
Date: 2010-11-25 02:00 PM – 03:30 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Infrastruktura prostornih podataka (IPP) sastoji se od više različitih, međusobno povezanih razina. Smjernice i propisi doneseni na europskoj i nacionalnoj razini provode se i na najdetaljnijoj razini IPP-a – korporacijskoj i lokalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Slijedom toga, Grad Zagreb je 2009. godine započeo s aktivnostima na uspostavi i vođenju Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka – ZIPP-u. ZIPP je zamišljen kao korporacijski IPP gradske uprave te gradskih trgovačkih društava i ustanova, te ujedno kao lokalni IPP za administrativno područje Grada Zagreba.

Tijekom 2010. nastavile su se i intenzivirale aktivnosti na svim komponentama ZIPP-a, sukladno INSPIRE-u i NIPP-u. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada određen je za nadležno gradsko upravno tijelo za IPP, a Koordinacija za izradu Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) Grada Zagreba funkcionira kao poveznica između različitih gradskih ureda, zavoda i službi, te gradskih trgovačkih društava i ustanova.

U cilju lakšeg i bržeg pristupa skupovima prostornih podataka izrađen je metapodatkovni portal ZIPP-a, usklađen s EU i nacionalnim propisima i standardima, te je unešen dio metapodataka. Sami skupovi prostornih podataka razvijaju se u svim prostorno orijentiranim sektorima, te su i tijekom 2010. izrađene neke nove GIS baze. Intranet i internet aplikacije za pregled prostornih podataka također su doživjele prilagodbe, s ciljem značajnijih zahvata u sljedećem razdoblju.

Prava i obveze subjekata u bilo kojoj razini IPP-a čest su predmet nesporazuma i nedoumica. Prepoznajući taj problem, izrađen je prijedlog internog pravnog akta kojim se jasno definira to područje na razini Grada Zagreba.

Ključne riječi: lokalna infrastruktura prostornih podataka, Grad Zagreb


Full Text: Presentation