Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Spatial Information System of the City of Novska
Antun Vidaković

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Orhideja Hall, 1st floor
Date: 2010-11-25 02:00 PM – 03:30 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Zbog potreba kvalitetnog upravljanja prostorom, a i zbog određenih zakonskih propisa Grad Novska je zajedno s Državnom geodetskom upravom (DGU) sufinancirao izradu i digitalizaciju niz prostornih podataka: katastarskih planova, evidenciju prostornih jedinica, topografsku kartu 1:25 000, DOF.

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju NN: 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04, sve jedinice lokalne samouprave bile su dužne donijeti Prostorne planove uređenja (PPUG), urbanističke planove uređenja (UPU) za naselja veća od tisuću stanovnika, kao i detaljne planove uređenja (DPU).

Na temelju članka 54 Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 66/01, Grad upravlja državnim poljoprivrednim zemljištem te smo bili dužni napraviti inventarizaciju toga potencijalnog državnog zemljišta i donijeti Plan njegova gospodarenja. Zbog nesređenoga stanja toga zemljišta, koje je rezultat nekadašnjega komunističkog zakona o arondaciji, izvršili smo izmjeru, zajedno s DGU i Županijom, oko 1000 ha tzv. poljoprivrednih blokova u cilju provedbe kroz državne evidencije. Spomenimo da na području Grada Novske ima 1250 ha minski sumnjivog područja.

Radi lakšeg upravljanja svim tim podacima izrađen je Prostorni informacijski sustav na bazi Mapinfa i Mapxa, a kako bi, prvenstveno građani Grada Novske, ali i ostale zainteresirane pravne i fizičke osobe imale izravan uvid, Grad je izradio WEBGIS na platformi: Mapserver i Pmaper.

Cilj prezentacije je predstaviti prostorni informacijski sustav i WEBGIS Grada Novske.

Ključne riječi: prostorni informacijski sustav grada, Novska


Full Text: Presentation