Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Geographic Names as a Part of Global, Regional and National Spatial Data Infrastructure
Željko Hećimović, Željka Jakir, Zvonko Štefan, Danijela Kukić

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Orhideja Hall, 1st floor
Date: 2010-11-25 02:00 PM – 03:30 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Ujedinjeni narodi (UN) u svojim Rezolucijama definiraju geografska imena kao dio infrastrukture prostornih podataka. United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) je stalno stručno tijelo za geografska imena UN-a. UNGEGN kao krovna organizacija za standardizaciju geografskih imena, EuroGeoNames sustav Europske infrastrukture geografskih imena, Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) i Nacionalna infrastruktura prostornih podataka Republike Hrvatske (NIPP) definiraju geografska imena kao dio globalne, regionalne i nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Glavni dokumenti su: Rezolucije UN-a, INSPIRE direktiva Europskog parlamenta i drugi dokumenti koji definiraju geografska imena kao dio prostorne infrastrukture. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina definira nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) Republike Hrvatske. Istim zakonom definirana je nadležnost za osnivanje i vođenje evidencije geografskih imena, a odgovarajuće podzakonske dokumente treba izraditi.

Osnovu službene toponimije Republike Hrvatske čine službene topografske karate, katastar i Registar prostornih jedinica Republike Hrvatske za koje je nadležna Državna geodetska uprava te pomorske karte za koje je nadležan Hrvatski hidrografski institut.

UNGEGN World Geographical Names Database je globalna baza geografskih imena. EuroGeoNames (EGN) je Europska regionalna banka podataka koja je definirana u skladu s INSPIRE-om. Hrvatska je uključena u sustav EGN. Europska infrastruktura prostornih podataka, INSPIRE je obavezujući za zemlje članice EU. Baza Registra geografskih imena Republike Hrvatske i njegov javni internetski servis dio su nacionalnog informatičkog sustava geografskih imena.

Ključne riječi: geografsko ime, UNGEGN, EuroGeoNames, INSPIRE, NIPP


Full Text: Presentation