Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Geographic Information System in the National Protection and Rescue Directorate
Andrija Antolović

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Orhideja Hall, 1st floor
Date: 2010-11-25 04:00 PM – 05:00 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DZUS) 2007. godine počela je s razvojem Zemljopisno obavijesnog sustava (ZeOS). Odabrana je ESRI tehnologija, razvoj je povjeren najvećem korisniku Službi za civilnu zaštitu i zaposleni su kvalitetni kadrovi. U prikazu tehnološke arhitekture vidljivo je da se prostorni podatci prikupljaju iz organizacijskih dijelova DUZS-a, drugih državnih tijela koja stvaraju prostorne podatke, javnih poduzeća, raznih agencija te iz satelitskih snimaka i podataka iz zračnog izviđanja i nadzora.

ZeOS DUZS-a daje mogućnost izravnog pristupa bazama podataka do razine svakoga podatka ovlaštenim korisnicima iz MORH-a, MUP-a i obavještajnih službi, uz sva prava korištenja osim mogućnosti promjene podataka. Ostali korisnici sustava zaštite i spašavanja pristupaju ZerOS-u preko lokalne mreže ili WEB poslužitelja. Uvođenjem inačice ARC GIS 10.0 povećat će se mogućnost uređivanja baze prostornih podataka i upotrebe mrežnih analitičkih alata jer u inačici 9.3 postoje samo ograničene mogućnosti postavljanja mrežnih upita.

U prikazu korisničke arhitekture vidljiva je struktura Odsjeka za analitiku koju čine geoinformatičari, stručnjaci za daljinsko pronicanje te GIS analitičari. Vidljiva je također struktura baza podataka koja se sastoji od dokumentacijske baze, alfanumeričke baze te baze prostornih podataka. Softverska struktura je povijesno prikazana razvojem sustava po godinama. Prikazane su aplikacije koje se koriste u DUZS-u na primjerima analiziranja kod poplava iz rujna 2010. u okolici Zagreba i izlijevanju crvenoga mulja u Mađarskoj.

Ključne riječi: zemljopisno obavijesni sustav, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ESRI


Full Text: Presentation