Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Ontology of geographic names
Željka Jakir, Željko Hećimović, Zvonko Štefan

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Orhideja Hall, 1st floor
Date: 2010-11-25 04:00 PM – 05:00 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


U radu se obrađuje primjena ontologija geografskih imena kao pristup koji omogućuje bolju interoperabilnost podataka na webu između različitih koncepata znanja. Web podaci ne ovise o korištenju aplikacija jer je interoperabilnost podataka poboljšana prepoznavanjem koncepata na strojnoj razini. Ontologija se koristi kao osnova za razvoj semantičke, za strojeve razumljive, komunikacije.

Geografsko ime je složen objekt koji se sastoji od više elemenata. To je interdisciplinarni problem, a ontološki pristup dopušta spajanje različitih koncepata znanja u jedan semantički model. Sveobuhvatno znanje o geografskim imenima je opisano u ontologijama. Ontološki je model definiran kao promjenjiv (nadogradiv) kako bi se omogućilo jednostavno dodavanje novih ontoloških koncepta. Najnoviji standardni internetski ontološki jezik je Web Ontology Language (OWL), a potvrdio ga je World Wide Web konzorcij.

U radu se razmatra utjecaj primjene ontologija na problem standardizacije geografskih imena. O elementima globalne i domenske ontologije raspravlja se na primjerima UNGEGN-ove baze geografskih imena, sustava EuroGeoNames i hrvatskih iskustava.

Geografski informacijski ontološki koncept može se primijeniti i na druge skupove geografskih podataka. Geografski informacijski standardi ISO/TC 211 koriste objektno orijentirane UML dijagrame za opis konceptualnog modela, a oni implicitno sadrže ontologije. To je standardni način obrade podataka koji koristi i INSPIRE. Ontološki pristup daje nove mogućnosti u razmjeni podataka i razvoju infrastrukture prostornih podataka.

Ključne riječi: ontologija, semantički web, geoprostorni web, geografsko ime, OWL


Full Text: Presentation