Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Application of Change Registry in Map Maintenance
Vesna Poslončec-Petrić, Stanislav Frangeš, Željko Bačić

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza II Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 11:30 AM – 11:45 AM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Pojam održavanje karata podrazumijeva radove kojima se sadržaj karte usuglašava s najnovijim stanjem objekata kartografskog prikaza u prirodi (Borčić i dr. 1977). Način održavanja karte ovisi o tehnici i tehnologiji izrade. U klasičnoj kartografiji održavanje karte bilo je skupo i uključivalo je gotovo sve postupke kao i pri izradi karte (VGI 1973). Novi pristup izradi topografskih karata traži izmjenu i dopunu postojećega načina održavanja karata, odnosno unapređenje postupaka održavanja, a suvremeni tehnološki postupci trebali bi to i omogućiti. Ako suvremenim metodama omogućimo održavanje karte u stvarnom vremenu (ili blizu toga), izgledno je da ćemo izbjeći skupe postupke u obnovi i pripremi karte za nova izdanja.

Radovi na održavanju karata podrazumijevaju identifikaciju nastalih promjena, prikupljanje podataka o nastalim promjenama, kartografsku obradu te provođenje promjena u sadržaju karata.

Saznanje o nastalim promjenama na terenu i njihova identifikacija ostaje jedan od najzahtjevnijih zadataka s kojima se kartografi susreću. Stoga se za jednostavnije prikupljanje informacija o nastalim promjenama na terenu, potrebnim za održavanje karata, pojavljuje potreba za formiranjem Evidencije promjena preko koje bi u identifikaciju promjena bili uključeni svi subjekti koji vode svoje evidencije i registre potrebne za prikaz podataka na kartama, te korisnici karata (HGSS, DUZS, vatrogasci, izviđači, turisti i dr.). Time bi se stvorila široka baza najrazličitijih korisnika u prikupljanju informacija o promjenama prostornih podataka.

Postojanje Evidencije promjena omogućilo bi brzu i jednostavnu identifikaciju promjena potrebnih za održavanje karata, a jedan od glavnih preduvjeta za njezino uspješno funkcioniranje je slobodan pristup. Slobodnim i jednostavnim pristupom Evidenciji promjena stvorili bi se virtualni timovi koji bi zajednički pridonijeli identifikaciji promjena, a time poboljšali kvalitetu i brzinu održavanja karata te smanjili ukupne troškove održavanja.

Pomoću Evidencije promjena dobile bi se informacije o nastalim promjenama i smjernice od kojih subjekata tražiti prostorne podatke za prikupljene informacije, te bi uslijedilo kreiranje Skupa podataka o promjenama. Skup podataka o promjenama sadržavao bi potrebne geometrijske podatke koji bi bili prikupljeni iz službenih registara ili od ovlaštenih subjekata.

Formiranje Evidencije promjena bilo bi od višestruke koristi. Osim prikupljanja i razmjene informacija i saznanja o nastalim promjenama, uspostavila bi se i razvijala komunikacija s korisnicima, s ciljem razvijanja svijesti o opće-društvenoj važnosti prostornih podataka.

Preduvjet za učinkovito funkcioniranje predložene Evidencije promjena snažna je promocija prostornih podataka i veća dostupnost topografskih karata, a uspostavljanjem Evidencije promjena trajno se rješava problem identifikacije nastalih promjena na terenu bez obzira na sva rješenja vezana uz zajedničko korištenje prostornih podataka koja će biti uređena NIPP-om.

Ključne riječi: održavanje karte, identifikacija promjena, Evidencija promjena