Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Transformation of Coordinates from the Vienna System into the Gauss-Krüger Projection in Croatia
Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine, Dražen Tutić, Branko Manojlović

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza II Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 11:45 AM – 12:00 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Bečki koordinatni sustav jedan je od starih koordinatnih sustava u kojima je u 19. stoljeću izvođena izmjera i izrađeni su katastarski planovi na području današnje Hrvatske. Za transformaciju koordinata iz Bečkog sustava na području Dalmacije u Gauss-Krügerovu projekciju izračunani su, na osnovi 52 identične trigonometrijske točke, parametri afine transformacije za 17 polja.

Tvrtka Geoprojekt d.d. iz Opatije u sklopu vektorizacije katastarskih planova transformirala je koordinate iz Bečkoga sustava u Gauss-Krügerovu projekciju na planovima više katastraskih općina na području Dalmacije. Kao primjer za računanje transformacijskih parametara prikazat ćemo katastarsku općinu Žagrović koja je u nadležnosti Ispostave u Kninu, Područnog ureda za katastar Šibenik, Državne geodetske uprave.

U radu će se dati i osvrt na terminologiju u specifikacijama Državne geodetske uprave za vektorizaciju katastarskih planova koji se izrađuju CAD/GIS softverima.

Osim toga, ukazat će se i na potrebu izravne transformacije koordinata iz Bečkog koordinatnog sustava i drugih starih sustava u novu hrvatsku službenu kartografsku projekciju HTRS96/TM.

Ključne riječi: Bečki koordinatni sustav, Gauss-Krügerova projekcija, vektorizacija katastarskih planova, HTRS96/TM


Full Text: Presentation