Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Museum-Archive Space of the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia Heritage of 150 Years of Organized Hydrographic Activities on the East Coast of the Adriatic
Zvonko Gržetić, Pejo Bročić, Ivana Kordić, Emin Sarajlić

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza I Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 04:00 PM – 04:15 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Hrvatski hidrografski institut Split (HHI) baštini 150-godišnju tradiciju organizirane hidrografske izmjere istočne obale Jadrana, što podrazumijeva osim hidrografske izmjere morskog i obalnog područja i oceanološka istraživanja, kontinuiranu nautičku službu te izradu nautičkih karata i publikacija, a sve radi ostvarenja osnovnog cilja – sigurnosti plovidbe.

Hidrografija kao grana primijenjene znanosti, bavi se izmjerom i opisom fizikalnih karakteristika navigacijskih dijelova Zemljine površine i od vitalne je važnosti za kvalitetno projektiranje i izradu pomorskih karata. Prva, na znanosti utemeljena hidrografska mjerenja na hrvatskoj obali Jadrana, izvršila je Francuska u doba Napoleona, pod rukovodstvom Charlesa Beautemps-Beaupréa (1766–1854), francuskog hidrografa i kartografa, inženjera pariškog Spremišta karata i planova, preteči kasnijeg francuskog Hidrografskog instituta. Rezultati njegova rada temelj su kasnijih sustavnih istraživanja Jadrana u cjelini, što je i dovelo do institucionalizacije te djelatnosti osnivanjem Hidrografskog zavoda u Trstu 1860. godine. Sljednik te ustanove je Hrvatski hidrografski institut u Splitu, koji ove godine obilježava 150. obljetnicu organizirane hidrografske djelatnosti na istočnoj obali Jadrana.

Kroz dugo razdoblje proizvodnje navigacijskih karata i publikacija, u HHI je izgrađen vrijedan arhiv vlastitih originala hidrografske izmjere, sondnih listova, te pomorskih karata u različitim mjerilima, i navigacijskih publikacija. U institutskom muzejskom prostoru sačuvani su instrumenti, uređaji i alati koji su bili u upotrebi u proteklom razdoblju, kao i vrijedni dokumenti, fotografije i povijesne karte, koji svjedoče o povijesnom razvoju Instituta i njegove djelatnosti.

Kako se hidrografska mjerenja i izrada karata danas obavljaju novim tehnologijama koje se u potpunosti primjenjuju u HHI, a sačuvan je instrumentarij za rad iz prošlih vremena, pokrenuta je zamisao o osnivanju muzeja HHI, da bi se sačuvala uspomena na bogato kartografsko i hidrografsko nasljeđe i u njemu prikazao tadašnji način hidrografske djelatnosti i izrade pomorskih karata. Postav muzeja, koji je u većem dijelu posvećen pomorskoj kartografiji, uključuje dio s povijesnim kartama, stare instrumente i alate, materijale i strojeve koji su se kroz povijest instituta upotrebljavali od hidrografske izmjere do konačnog proizvoda – pomorske karte. Tako su u muzeju izložene karte iz 17. stoljeća, atlas iz 1899., sondni listovi iz 1907., originalni rukopisi o istraživanju Jadranskog mora iz 1911., igle za graviranje, striping filmovi, stari tiskarski strojevi itd.

U posljednjih nekoliko godina, pored fizičke zaštite starih originala i karata, obavlja se sustavno skaniranje na kvalitetnom skaneru, obrada i pohranjivanje podataka u digitalnom obliku. U muzeju je planiran i interaktivni dio s mogućnosti pregledavanja starih karata, te gledanja starih video zapisa iz raznih izvora: tv emisija i terenskih snimaka. Pristup postavu muzeja bit će omogućen i preko mrežne stranice.

Muzej je smješten u zgradi Instituta, što daje odličnu mogućnost posjetiteljima, studentima i učenicima da na jednom mjestu upoznaju prošlost i sadašnjost hidrografskih i oceanografskih mjerenja i pomorsku kartografsku djelatnost.

Uređenje muzeja HHI je pri samom kraju, a njegovo službeno otvaranje predviđeno je za početak 2011. godine. To će se poklopiti s očekivanim ulaskom Republike Hrvatske u EU, a upravo u muzeju bit će na jednom mjestu sublimiran dio zajedničke povijesti hidrografske djelatnosti europskih naroda na ovim prostorima.

Ključne riječi: povijest hidrografske djelatnosti na Jadranu, muzej HHI


Full Text: Presentation