Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Cartography and Cartographers in the Collection of Old Atlases of the 16th, 17th and 18th Century in the Collection of Maps and Atlases of the National and University Library in Zagreb
Mirko Husak

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza II Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 03:00 PM – 03:15 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


U sastavu Zbirke zemljopisnih karata i atlasa Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) u Zagrebu nalazi se kolekcija starih atlasa 16., 17. i 18. stoljeća (oko 120 atlasa), koji su zbog svoje izuzetne vrijednosti i rijetkosti smješteni u trezoru zbirke. Zbirka starih atlasa 16., 17. i 18. stoljeća velika je dragocijenost, a sadrži nekoliko izdanja atlasa Abrahama Orteliusa: Theatrum orbis terrarum (1595), Mercatorove atlase (1610, 1627–1636 i 1623), Coronellijev izolar Atlante Veneto (1696), veliki broj izdanja Homannovih (12 atlasa), Lotterovih (4 atlasa), Seutterovih atlasa (3 atlasa), djela starovjekovnih i srednjovjekovnih geografa kao Cosmographia Sebastiana Münstera iz 1564. godine te izdanje Ptolemejeve Geografije iz 1616. godine. Rukopisni pomorski atlas istočne obale Jadrana (1806), glasovitoga francuskog hidrografa Charlesa Françoisa Beautemps-Beaupré jedno je od najvrijednijih i najatraktivnijih djela zbirke.

Rad ukratko opisuje NSK u Zagrebu, posebno njezinu Zbirku zemljopisnih karata i atlasa: zaštitu kartografske građe, korisnike, informacijske usluge, izložbenu djelatnost i mogućnosti proširenja kapaciteta te njezin kartografski fond i obradu kartografske građe.

Obrađen je pojam atlasa, razvoj atlasa i sistematizacije atlasa. Opisani su atlasi u kartografskoj zbirci NSK: stara geografska i kartografska djela, nabavna politika atlasa i informacijsko-referalna uloga atlasa. Posebno je prikazana sistematizacija i obrada atlasa u zbirci s posebnim naglaskom na klasifikaciju, katalošku i bibliografsku obradu te ISBD(CM) za atlase (International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials).

Zbirka starih atlasa 16., 17. i 18. stoljeća opisana je karticama stručnog i autorskog kataloga. Sve kartice stručnog kataloga su računalno obrađene i izrađen je popis autora. Na osnovi popisa autora izrađena je biobibliografija starih atlasa korištenjem vrlo opsežne literature za biografije.

Ključne riječi: atlas, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka zemljopisnih karata i atlasa, Zbirka starih atlasa 16., 17. i 18. stoljeća, ISBD(CM), biografija, katalog