Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Database of Official Map Sheets and Detailed Sheets of Cadastral Llan in the HTRS96/TM Map Projection in GIS Based Systems
Mihajlo Glagolić

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza II Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 11:15 AM – 11:30 AM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Donošenjem odluke o stavljanju u službenu upotrebu Tehničke specifikacije za postupke računanja i podjelu na listove službenih karata i detaljne listove katastarskog plana u kartografskoj projekciji Republike Hrvatske – HTRS96/TM (2009) Državna geodetska uprava je svim proizvođačima i korisnicima informatičkih sustava koji rade s georeferenciranim podacima stvorila obavezu da u postojeće i buduće sustave i aplikacije ugrade mogućnosti rada s novim kartografskim standardima.

Pri tome se ne radi samo o jednostavnoj zamjeni postojećih kartografskih standarda s drugima, već i o potrebi omogućavanja suživota jednih i drugih, jer će još dulje vrijeme biti u paralelnoj, svakodnevnoj praktičnoj upotrebi. Tu je tvrtka Multisoft prepoznala i praktičnu potrebu da svojim korisnicima što prije dopuni funkcionalnosti prostornih informacijskih sustava koje će zadovoljiti novonastale potrebe.

Ovaj rad prikazuje kako je to realizirano u sustavima baziranim na Smallworld tehnologiji.

Realizacija je provedena kroz tri dijela. Prvo je bilo potrebno definirati, uz postojeće, nove datume i standardne projekcije i njihovu primjenu na svim postojećim bazama podataka. Smallworld tehnologija omogućuje istodobni rad s više baza podataka koje u svojoj osnovi mogu biti formirane na temelju različitih datuma i projekcija. Dio toga procesa bilo je i definiranje transformacija između starog datuma HDKS i novoga službenog datuma – HTRS96. Ugrađeni su dostupni parametri za primjenu metode 3D 7-parametarske transformacija (poznate i kao Bursa-Wolf transformacija) koja je i najčešća u komercijalnim proizvodima, a sve je pripremljeno tako da se nakon javne objave aktivira i GRID metoda transformacije koja bi trebala osigurati točnost transformiranih podataka veću od 1 dm.

Drugi dio realizacije proveden je kroz definiranje baze podataka listova karata i planova za standardna mjerila u projekciji HTRS96/TM. Takva baza podataka je već prisutna u svim realiziranim sustavima na bazi Smallworld tehnologije za Gauss-Krügerovu projekciju 5. i 6. zone i pripadajuće standardne podjele na listove. Definirane su i sve relacije između listova standardnih mjerila koje proizlaze iz tehničke specifikacije podjele na listove službenih karata i detaljnih listova katastarskog plana. Dodatno su formirane i relacije između listova mjerila koje nisu definirane specifikacijom, a imaju značajnu praktičnu primjenu. Najbolji primjer je odnos karata i listova u mjerilu 1:1000 i 1:5000. Kartografski proizvodi u ta dva mjerila vrlo se često paralelno upotrebljavaju, a iz nomenklaturnih oznaka i odnosa u definiranoj standardnoj podjeli na listove teško možemo ustanoviti njihovu vezu. Uz navedene, definirane su i relacije detaljnih listova katastarskog plana i područja katastarskih općina jer se na osnovi toga definira dodatna nomenklatura listova katastarskih planova jedinstvena unutar katastarske općine. Uz provedeno definiranje baze podatka, formirani su i svi listovi topografskih karata (od M 1:250 000 do M 1:25 000) s pripadajućim nomenklaturnim oznakama i nazivima (toponimima) za svaki formirani list.

Treći dio realizacije su prateće funkcionalnosti. To su, prije svega, mogućnosti formiranja listova u mjerilima 1:500 – 1:10 000 pojedinačno ili grupno po različitim kriterijima: unutar željenog prostora, lista nadređenog mjerila ili unutar određene katastarske općine.

Dodatno su realizirane i funkcionalnosti za automatiziranu registraciju (učitavanje u bazu podataka) skeniranih i georeferenciranih listova karata i planova, te funkcije za ustanovljavanje preklopa listova istih ili različitih mjerila između projekcije HTRS96/TM i postojećih standardnih listova u Gauss-Krügerovoj projekciji 5. i 6. zone.

Zaključno možemo reći da uvođenje novih kartografskih standarda u prostorne informatičke sustave koji imaju iole ozbiljniju karografsku funkciju nije samo predmet određene parametrizacije i ugradnje nekih matamatičkih algoritama u sustav, već je to jedna mala, ali ozbiljna i vrlo potrebna aplikacija.

Ključne riječi: GIS, baza podataka, HTRS96/TM


Full Text: Presentation