Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
BRISEIDE – Experiences from Participating in European Union Technological Projects
Dragan Divjak, Aida Osmanagić - Dušan, Ivana Abaza - Nunez

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza I Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 05:15 PM – 05:30 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Operateri civilne zaštite i državne administracije koji se bave prostornim planiranjem, upravljanjem okolišem, te upravljanjem u kriznim situacijama trebaju prostorno-vremensku obradu geoinformacija kao potporu za donošenje odluka. Trenutne infrastrukture prostornih podataka (IPP), kao ni buduća europska infrastruktura prostornih podataka ne prepoznaju te potrebe jer samo djelomično pružaju mogućnost upravljanja vremenskim aspektom prostornih podataka. Integracija skupova geopodataka INSPIRE-a i operativnih baza podataka koje se koriste za upravljanje u kriznim situacijama i civilnoj zaštiti nije na zadovoljavajućoj razini. Iz toga proizlazi zaključak da je i današnji opseg usluga koje je jedan IPP u stanju pružiti također ograničen.

BRISEIDE (Bridging services, information and data for Europe) je tehnološki projekt Europske unije koji se izvodi unutar programa podrške politici primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija (engl. ICT Policy Support Programme – ICT PSP). ICT PSP je program koji je Europska komisija pokrenula u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (engl. Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP). Cilj ICT PSP je prevladati prepreke u razvoju informacijskoga društva u svrhu ispunjenja inicijative Europske unije i2010. Program je namijenjen razvoju tržišta za inovativna informacijsko-komunikacijsko-tehnološka (IKT) rješenja u području od javnog interesa. To će otvoriti široku lepezu novih poslovnih prilika, posebno za inovativna mala i srednja poduzeća koja pružaju nova IKT rješenja.

Namjera projekta BRISEIDE je nadogradnja postojećih podataka i servisa IPP-a kako bi korisnik dobio potrebne informacije. Planirani rezultati projekta su sljedeći:

  • proširenje modela podataka razvijenih u kontekstu prethodnih, odnosno aktualnih INSPIRE EU projekata s vremenskom komponentom
  • integracija postojećih, operativnih baza podataka za nove primjene
  • razvijanje servisa s dodanom vrijednošću za prostorno-vremensko upravljanje, obradu, analizu i interaktivnu vizualizaciju prostornih podataka.

BRISEIDE će biti primijenjen, testiran i potvrđen u kontekstu civilne zaštite, korištenjem tema relevantnih za INSPIRE kroz lanac proizvođača podataka, tehnoloških partnera i krajnjih korisnika.

Geofoto sudjeluje na tom projektu zajedno sa 14 partnera iz 8 europskih zemalja, a trenutno je projekt u svojoj prvoj godini trajanja od planiranih 30 mjeseci. U ovom radu opisana su početna iskustva sudjelovanja na tom europskom projektu, u kojem je zbog velikoga broja sudionika ključna dobra organizacija i koordinacija na svim aktivnostima kroz sve faze projekta.

Ključne riječi: BRISEIDE, prostorno-vremenska obrada, europski projekt