Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Practical Example: Spatial Documentation Registry Solution or IT in the Institute for Spatial Planning of the Primorsko-Goranska County
Branimir Grilec

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza I Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 05:00 PM – 05:15 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Vođenje informacijskoga sustava prostornog uređenja i praćenje stanja prostorne dokumentacije zakonska je obveza svih zavoda za prostorno uređenje županija. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije u sklopu obaveze već niz godina kontinuirano izrađuje tzv. Registar prostorne dokumentacije.

Napretkom računalnih tehnologija registar se stalno nadograđuje, pa obuhvaća sve više informacija i podataka. U cilju podrške zadatku i dobivanja kvalitetnijih rezultata rada, bilo je potrebno izraditi fleksibilan sustav koji sve informacije i proces rada može objediniti u jedno zajedničko okruženje, te na taj način stvoriti uvjete za vođenje pouzdane baze podataka o stanju prostorne dokumentacije za područje čitave Primorsko-goranske županije.

Ovo izlaganje ima svrhu prikazati kako u praksi izgleda rezultat rada Zavoda i partnerskih tvrtki, s ciljem pomoći drugim institucijama koje su u procesu ili planiranju uvođenja sličnih IT sustava za povećanje kvalitete i pouzdanosti baza podataka i procesa rada. Izložit ćemo zadatke i funkcionalnosti rješenja, koristi koje su dobivene njegovim uvođenjem, te prikazati s kojim se ključnim problemima Zavod suočavao prije i za vrijeme uvođenja sustava, kako se njima pristupalo i kako su rješavani.

Ključne riječi: intranet portal, baza podataka, arhiva dokumenata, SharePoint Portal Server, registar prostorne dokumentacije, prostorno planiranje, optimizacija radnih procesa


Full Text: Presentation