Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Virovitica on Cadastral Plans
Sanja Kićinbaći

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza II Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 03:15 PM – 03:30 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Katastarskom izmjerom prikupljaju se sustavno prostorni podaci tako da je konačni proizvod takve izmjere katastarski plan s pomoćnim popisima. U 19. i 20. stoljeću katastarski planovi izrađivani su u analognom obliku. Danas su planovi dio baze podataka o prostoru i osim geometrije sadrže atributne podatke. Nakon nekog vremena prostor se prilično izmijeni, pa ako promjene u međuvremenu nisu evidentirane, potrebno je planove (reambulacija) i pomoćne popise (revizija) sustavno nadopuniti ili obaviti sasvim novu izmjeru.

U članku je obuhvaćeno razdoblje od 1862. godine do danas i odnosi se na prostor centra grada Virovitice. Rad analizira jedan list katastarske općine Virovitica koji je rezultat dviju izmjera i dvije reambulacije.

Prva izmjera je bila grafička, a provedena je 1862. godine. Izmjerom je dobiven terenski original koji je kasnije precrtavan. Izrađena je i jedna serija planova u više boja. Mjerilo tih planova bilo je 1:2880. Prva nadopuna planova rađena je 1900. godine. Mjerilo i podjela na listove ostali su isti, a planovi su sadržajno nadopunjeni. Izrađena je i nova numeracija katastarskih čestica. Druga izmjera provedena je oko 100 godina nakon prve. Planovi, kao rezultat te izmjere, izrađeni su 1975. godine u mjerilu 1:1000. Terenska mjerenja su obavljena u razdoblju 1959–60. i nadopunjena 1973. godine. Pritom dolazi do nove podjele na listove, a sadržaj katastarskih planova je drugačiji jer se uvodi topografski prikaz reljefa. Sljedeća novost pojavljuje se nedavno, 2008. godine. Planovi koji su održavani su skenirani i zatim vektorizirani te na taj način prevedeni u digitalni. U tijeku je druga reambulacija uz istodobnu obnovu zemljišne knjige koja je osnovana još 1907. godine.

Cilj ovoga rada je uočiti dobre karakteristike prvih, starih planova te ih zadržati, uz istodobno dodavanje novih. U tu svrhu bilo je potrebno ispitati na koji način dodati nove sadržaje, a da previše ne opterećuju plan, tj. tako da informacije budu lako čitljive i jednostavno dostupne.

Isti sadržaj različito opisuju različite vrste planova: analogni, digitalni nastali prevođenjem analognih, zatim prevođenje materijala u bazu podataka i konačno nadopuna u postupku reambulacije. Analiziran je svaki list zasebno i uspoređen s ostalima.

Može se zaključiti da su danas katastarski planovi pojednostavljeni jer se upotrebljavaju s drugim proizvodima, najčešće s digitalnim ortofotosnimkama. Katastarski plan shvaćen kao baza podataka pruža velike mogućnosti i različite primjene.

Dan je primjer kombinacije katastarskog plana, temeljne topografske baze podataka i digitalnih ortofotosnimakal za potrebe budućeg popisa stanovništva.

Ključne riječi: katastar, katastarski plan, katastarska izmjera, Virovitica