Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Standardisation of Cartographic Representations and INSPIRE – Application of SLD in Visualisation of Croatian Chartered Geodesy Engineers’ WebGIS
Ana Kuveždić Divjak, Dragan Divjak, Miljenko Lapaine

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza I Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 11:15 AM – 11:30 AM
Last modified: 2010-11-22

Abstract


INSPIRE ne zahtjeva od zemalja članica promjenu formata zapisa, kao ni promjene postojećih modela podataka, već izradu sučelja za transformaciju heterogenih podataka u jedinstveni model. Jedinstveni model podataka definiran je specifikacijama podataka za svaku pojedine temu INSPIRE-a.

Sastavni dio specifikacija podataka pojedine teme INSPIRE-a je i definiranje prikaza pojedinog sloja podataka upotrebom Styled Layer Descriptora (SLD). SLD je profil standarda Web Map Service (WMS) Otvorenoga geoprostornog konzorcija (OGC) koji definira kodiranje kojim se proširuju mogućnosti WMS-a tako da korisnik može definirati kartografske znakove. Definiranje pravila oblikovanja zahtjeva jezik za oblikovanje koji mogu razumjeti i klijent i poslužitelj. Standard OGC-a Symbology Encoding Standard (SE) osigurava taj jezik, dok SLD omogućuje primjenu SE-a u slojevima WMS-a proširenjem operacija WMS-a. SLD također definira operacije standardiziranog pristupanja kartografskim znakovima iz tumača znakova.

U ovom radu prikazan je Web-GIS ovlaštenih inženjera geodezije izrađen u slobodnom softveru GeoServer. Poseban naglasak u izradi Web-GIS-a je na kartografskom prikazu administrativnih jedinica (regija, županija, gradova i općina RH), koje su klasificirane prema smjernicama danim u dokumentu Specifikacije INSPIRE-a za temu administrativne jedinice. Pravila za standardizirano prikazivanje administrativnih jedinica dana u navedenom dokumentu primijenjena su na kartografskom prikazu administrativnih jedinica u Web-GIS-u ovlaštenih inženjera geodezije.

Glavna vrijednost takvog modela INSPIRE-a za administrativne jedinice je jednostavna ali fleksibilna struktura koja omogućava pružateljima podataka objavljivanje njihovih postojećih podataka na standardizirani način. Štoviše, standardizirani elementi za prikaz odražavaju hijerarhiju administrativnih jedinica, te kao takvi olakšavaju interoperabilnu razmjenu podataka o službenim administrativnim jedinicama među zemljama članicama.

Ključne riječi: INSPIRE, SLD, WMS, web-GIS, administrativne jedinice, ovlašteni inženjeri geodezije


Full Text: Presentation