Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
Protected Areas Management System as a User/Partner/Participant of NSDI
Jasminka Draženović, Zoran Šikić

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza I Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 04:45 PM – 05:00 PM
Last modified: 2010-11-14

Abstract


Ministarstvo kulture je u sklopu projekta Sustav za upravljanje zaštićenim područjima (Protected Areas Management SystemPAMS) u suradnji s Državnom geodetskom upravom kao osnovicu sustava osiguralo prostorne podatke u svrhu ažuriranja podataka za potrebe upravljanja zaštićenim područjima i omogućavanja dostupnosti svih informacija široj javnosti s pravom sudjelovanja u odlučivanju. Osim nabave potrebne informatičke i programske oprema projekt je obuhvatio i izradu određenih topografskih i katastarskih prikaza (TK 25, DOF, HOK) za potrebe GIS-a nacionalnih parkova, parkova prirode, te županijskih zaštićenih područja.

Zajednički cilj je razmjena svih podataka vezanih uz prostornu komponentu u sklopu NIPP-a. Zajednička osnovica sukladno EU direktivi (INSPIRE) u standardizaciji razmjene podataka u sklopu uspostave e-Vlade je polazište za razmjenu između svih tijela državne uprave i javne vlasti, te lokalne i regionalne samouprave, javnih poduzeća i tvrtki koje se bave prostornim podacima kao svojom komercijalnom djelatnošću.

Sustav upravljanja zaštićenim područjima je webGISportal (www.zastita-prirode.hr), koji je nastao kao projekt u suradnji s Kraljevinom Norveškom, njihovom Kartografskom upravom i Državnom geodetskom upravom te Državnim zavodom za zaštitu prirode.

Izrađen je jedinstveni model GIS baze za sve nacionalne parkove i parkove prirode, sa svim prostornim podlogama te svim stručnim slojevima nužnim za upravljanje i nadzor u svim tipovima zaštićenih područja. Projekt je nakon nacionalnih parkova i parkova prirode proširen i za potrebe županijskih javnih ustanova te se sada može podijeliti prema pravu pristupa sadržajima na internetsku aplikaciju za javnost, koja sadržava

  • 38 prostornih slojeva
  • 1 relacijska tablica
  • 37 upita u bazu

te intranetsku aplikaciju za korisnike s autoriziranim pristupom, pri čemu cjelovita baza sadržava

  • 302 prostorna sloja
  • 132 relacijske tablice
  • 180 relacija
  • 130 upita u bazu

U sljedećem razdoblju temeljem sporazuma o razmjeni prostornih i stručnih podataka između Ministarstva kulture i Državne geodetske uprave razvijat će se WMS-ovi utemeljeni na INSPIRE direktivi uz primjenu standarda NIPP-a.

Pri tome je projekt PAMS u svom razvoju bio najprije korisnik NIPP-a, zatim ćemo WMS-ovima postati i partneri u primjeni svih poslovnih mogućnosti koje donosi NIPP za naše Ministarstvo. U najbližoj budućnosti očekujemo da će NIPP postati središnja točka razvoja gospodarskih promjena u RH, a time ćemo i mi postati u okviru NIPP-a njegov učesnik/ korisnik.

Ključne riječi: Sustav za upravljanje zaštićenim područjima, PAMS, model GIS baze, webGIS portal, www.zastita-prirode.hr, NIPP korisnik/partner/učesnik


Full Text: Presentation