Open Conference Systems, 2nd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 6th Conference Cartography and Geoinformation

Font Size: 
INSPIRE – A Coordinate Transformation Service
Dražen Tutić, Miljenko Lapaine

##manager.scheduler.building##: Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta Congress Centre Tamaris, Opatija
##manager.scheduler.room##: Mimoza I Hall, 2nd floor
Date: 2010-11-26 11:30 AM – 11:45 AM
Last modified: 2010-11-30

Abstract


INSPIRE propisuje pet mrežnih servisa za prostorne podatke. Jedan od njih je servis za transformacije. Poseban slučaj servisa za transformacije je servis za transformacije koordinata. Ostali servisi su za pretraživanje, prikazivanje i preuzimanje prostornih podataka te servis za pozivanje prethodno navedenih servisa. Države članice odgovorne su za uspostavu i održavanje tih servisa.

Operacionalizacija servisa za transformacije koordinata predviđena je za prosinac 2012. Isti rok predviđen je za operacionalizaciju servisa za preuzimanje prostornih podataka. Servisi za pretraživanje i prikazivanje trebaju biti aktivni ranije, do 9. studenoga 2011. Servis za transformacije podataka podržava servise za prikazivanje i preuzimanje podataka te je ključan u slučajevima kada su podaci zadani u različitim referentnim koordinatnim sustavima.

Sučelje servisa za transformacije koordinata u skladu je s standardom Open GIS konzorcija (OGC) koji se odnosi na mrežne servise za obradu (web processing services – WPS), posebno mrežnog servisa za transformacije koordinata (web coordinate transformation service – WCTS). Format za ulazne i izlazne podatke toga servisa je geografski označni jezik (geography markup language – GML).

Upotreba takvog servisa omogućuje državama članicama da nacionalne podatke održavaju u nacionalnim koordinatnim sustavima, a kad je to potrebno, podaci se mogu transformirati u jedinstveni koordinatni sustav. Hrvatska ima i nacionalne prostorne podatke u različitim referentnim koordinatnim sustavima. Uspostava takvoga servisa u Hrvatskoj osim ispunjavanja obveza prema INSPIRE direktivi omogućila bi i jednostavniju upotrebu postojećih podataka. Tehnička rješenja su moguća i dostupna u ovom trenutku. Primjer implementacije dao je finski geodetski institut, koji može poslužiti kao primjer. Kako bi se na vrijeme uspostavio taj servis u Hrvatskoj i iskoristile mogućnosti koje on nudi, u ovom trenutku najvažnije je prepoznati važnost toga servisa te ostvariti suradnju šire stručne i akademske zajednice. Uspostava posebnoga radnog tijela koje bi bilo zaduženo za primjenu servisa na nacionalnoj razini omogućila bi sustavni pristup i izbjegavanje ponovljenih napora oko pitanja transformacija koordinata koje je u Hrvatskoj već duži niz godina izražen problem.

Ključne riječi: INSPIRE, transformacija koordinata, mrežni servisi za obradu, mrežni servis za transformacije koordinata


Full Text: Presentation