Hrvatsko kartografsko društvo
i
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
organiziraju 12. savjetovanje
s međunarodnim sudjelovanjem
Kartografija i geoinformacije
kojim se obilježava
Svjetski dan GIS-a
u Zagrebu, 16. - 18. 11. 2016.Uvodne riječi

Hrvatsko kartografsko društvo organiziranjem ovoga savjetovanja u Međunarodnoj godini karata (International Map Year – IMY) želi pridonijeti razvoju geoinformatike, kartografije, geografije i srodnih područja s posebnim naglaskom na obilježavanje svjetskoga dana GIS-a i različite primjene GIS-a u proučavanju georaznolikosti. Širok raspon ponuđenih tema i poznati pozvani predavači jamče zanimljivost izlaganja i suvremenost pristupa problematici.

Iako se zaštita prirode uglavnom temelji na zaštiti živih organizama i ekosustava, zaštita geoloških i geomorfoloških prirodnih vrijednosti ima dugu tradiciju i svakim danom postaje sve zanimljivija. Zapisi u stijenama omogućuju nam da zavirimo u prošlost Zemlje; fosilni ostaci biljaka i životinja uče nas o razvoju živog svijeta kroz milijune godina; bore i rasjedi pričaju nam o zbivanjima u Zemljinoj kori; minerali nas iznenade kristalizacijom u pravilnim geometrijskim oblicima, prekrasnim bojama i iznimnim sjajem; vulkani i danas pokazuju silinu i prevrtljivost užarene Zemljine unutrašnjosti.

O geološkoj podlozi ovisi kakvo će biti tlo, gdje će se pojaviti voda, kamo će teći potoci i rijeke, gdje će se izdići planine, a gdje nastati špilje i jame. Zaštitom geobaštine čuvamo najreprezentativnije djeliće Zemljine povijesti stare 4,5 milijardi godina, divimo se silama prošlosti i učimo za budućnost.

Georaznolikost je raznovrsnost pojava poput stijena, minerala, fosila, reljefa i procesa koji su stvarali te posebnosti kroz Zemljinu prošlost. Snalaženje u svemu tome omogućuju nam GIS, geoinformacije i kartografija.