Savjetovanje 2013 > Prateći događaji

Prateći događaji

Izložba karata

Izložba Pomorska kartografija Hrvatskoga hidrografskog instituta
21. 11. – 29. 11. 2013., Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru

Izložba Kartografska baština u zadarskim arhivima i knjižnicama
21. 11. – 29. 11. 2013., Državni arhiv u Zadru, R. Boškovića bb

Stručni obilazak

U petak, 22. studenoga 2013. predviđen je cjelodnevni izlet na otok Pag sa stručnim sadržajem i ručkom.