Daljnje prijave na radionicu Kartografske projekcije i novosti u kartografiji su zatvorene.

Rok za prijavu je bio 15. 5. 2022.