Smještaj

Pristojba ne uključuje troškove smještaja. Svi sudionici savjetovanja moraju se sami pobrinuti za smještaj u Zagrebu.