Savjetovanje 2013 > Smještaj

Smještaj

Pristojba ne uključuje troškove smještaja. Svi sudionici konferencije moraju se sami pobrinuti za svoj smještaj u Zadru.