< July 2019 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Hrvatsko kartografsko društvo > Tijela društva

Tijela društva su Skupština, Predsjednik, Predsjedništvo, Nadzorni odbor, Sud časti i Tajništvo.

Predsjednik
Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
Adresa: Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/46 39 273
Faks: 01/48 28 081
E-pošta: mlapaine@geof.hr

 

Predsjedništvo

Član

Zamjenik

Područje djelovanja

Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, predsjednik

jedan od dopredsjednika

rukovođenje Društvom i međunarodna suradnja

Dr. sc. Ivan Landek (DGU)

Jelena Petrović, poručnica, mag. ing. geod. et geoinf. (Hrvatsko vojno učilište)

službena kartografija

Doc. dr. sc. Ivka Kljajić (Geodetski fakultet)

Dr. sc. Ana Kuveždić Divjak (Geodetski fakultet)

kartografija i djeca

Prof. dr. sc. Renata Pernar (Šumarski fakultet)

Nikola Belić, univ. spec. geod. et geof. (Hrvatski geološki institut)

kartografija u geoznanostima i daljinskim istraživanjima

Izv. prof. dr. sc. Robert Župan (Geodetski fakultet)

Jasna Čajsa-Beber, dipl. ing. geod. (Srednja geodetska škola)

kartografija i obrazovanje

Mr. sc. Mirjana Jurić, prof. (Hrvatski državni arhiv)

Milenka Bukvić, prof. (Znanstvena knjižnica, Zadar)

kartografska baština

Slavko Kavšek, dipl. ing. geod. (Zavod za fotogrametriju d.d.)

Ante Kolić, mag. ing. geod. et geoinf. (Hrvatski hidrografski institut, Split)

kvaliteta karata

Mr. sc. Marija Brajković (Particela d.o.o., Rovinj)

Marina Viličić, dipl. ing geod. (Geodetski fakultet)

financije HKD-a

Doc. dr. sc. Vesna Poslončec Petrić (Geodetski fakultet)

Blaženka Preradović, dipl. ing. geod. (Hrv. kontrola zračne plovidbe)

geoinformacije

Nadzorni odbor
Dr. sc. Dubravka Mlinarić
Prof. dr. sc. Nada Vučetić
Prof. dr. sc. Josip Faričić

 

Sud časti
Prof. emeritus Nedjeljko Frančula
Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Prof. dr. sc. Željko Bačić

 

Tajnice
Doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Adresa: Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/46 39 481
Faks: 01/48 28 081
E-pošta: ikljajic@geof.hr

Mr. sc. Miroslava Lapaine
E-pošta: miroslava.lapaine@gmail.com

Marina Viličić
E-pošta: mvilicic@geof.hr