Znanstveni odbor

Prof. dr. sc. Josip Faričić, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru
Prof. dr. sc. Renata Pernar, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Doc. dr. sc. Ivka Kljajić, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. Goran Barović, Filozofski fakultet Nikšić, Univerzitet Crne Gore