< June 2024 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
O Hrvatskome kartografskom društvu ...
Logo HKD-a

HRVATSKO KARTOGRAFSKO DRUŠTVO
Međimurska 17, 10000 Zagreb
Tel.: +385 98 243464
e-mail: hkd@kartografija.hr

Hrvatsko kartografsko društvo (HKD) je strukovna udruga kartografa i drugih osoba koje pokazuju posebno zanimanje za kartografiju.

Osnovano je 10. listopada 2001.

Upisano je 21. veljače 2002. u Registar udruga RH pod brojem 21002280.

Matični broj: 1613618

OIB: 98923152282

Račun za redovno poslovanje kod Zagrebačke banke: IBAN HR6723600001101509436.

Ciljevi HKD-a su:

 • doprinos razvoju kartografije i srodnih područja
 • promicanje kartografije i srodnih područja
 • poticanje stvaralaštva i primjena znanstvenih dostignuća u praktičnom i stručnom radu u svim oblicima kartografske djelatnosti
 • davanje podrške i izdavanje publikacija iz kartografije i srodnih područja
 • osnivanje i briga o zbirkama karata, planova, knjiga, fotografija i drugih publikacija
 • povezivanje sa sličnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • davanje mišljenja i ocjena u kartografskom radu organizacija i pojedinaca kada to zatraže tijela vlasti ili neposredno zainteresirani građani

HKD ostvaruje svoje ciljeve obavljanjem sljedećih djelatnosti:

 • organiziranjem znanstvenih i stručnih predavanja, skupova, seminara, savjetovanja i sl.
 • izdavanjem časopisa, stručnih i znanstvenih publikacija, priopćenja i sl.
 • međunarodnom suradnjom
 • članstvom u međunarodnim kartografskim društvima
 • dodjelom nagrada i priznanja
 • usavršavanjem i specijalizacijom članova u Hrvatskoj i inozemstvu