Organizacijski odbor

Prof. emer. Miljenko Lapaine, Hrvatsko kartografsko društvo

Prof. dr. sc. Damir Medak, Geodetski fakultet, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Brankica Malić

Doc. dr. sc. Željka Jurković, Građevinski fakultet, Osijek

Sonja Burčar, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Osijek

Margareta Trconić, dipl. ing. geod., Graditeljsko-geodetska škola, Osijek